"al" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "al" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2308

SURE ADI AYET
Zümer (3) İyi bilin ki, halis din yalnız allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.
Zümer (1) Kitab'ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi allah tarafındandır.
Zümer (2) (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab'ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini allah'a has kılarak O'na kulluk et.
Zümer (68) Sûr'a üflenir ve allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.
Zümer (70) Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
Zümer (74) Onlar şöyle derler: "Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş!"
Zümer (75) Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş'ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve "Hamd âlemlerin Rabbi olan allah'a mahsustur" denilmiştir.
Mümin (3) Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi allah tarafındandır. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.
Mümin (4) allah'ın âyetleri hakkında inkâr edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.
Mümin (12) "Bu, sizin tevhid çerçevesinde allah'a çağrıldığında inkar etmeniz, O'na ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük allah'a aittir."
Mümin (13) O, size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak O'na yönelen, düşünüp ibret alır.
Mümin (14) O halde, kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini allah'a has kılarak O'na ibadet edin.
Mümin (16) O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan allah'ındır
Mümin (17) Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz allah hesabı çabuk görendir.
Mümin (19) allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.
Mümin (20) allah hak ve adâletle hükmeder. allah'tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Mümin (21) Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyle iken allah, günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı.
Mümin (22) Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz O güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir.
Mümin (27) Mûsâ da, "Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan allah'a sığınırım" dedi.
Mümin (28) Firavun ailesinden, imanını gizlemekte olan mü'min bir adam şöyle dedi: "Rabbim allah'tır, dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa, sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz allah, aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Sonraki Sayfa >