"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Hicr (94) Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış ETme.
Hicr (98) O halde Rabbini hamd ile tesbih ET (yücelt) ve secde edenlerden ol.
Hicr (99) Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadET ET.
Nahl (14) O, taze ET yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmETinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) onun lütfundan nasip aramanız ve şükrETmeniz içindir.
Nahl (22) Sizin ilahınız tek bir ilahtır. AhirETe inanmayanların kalpleri bunu inkâr ETmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.
Nahl (25) Böylece kıyamET gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat ET, yüklendikleri ne kötüdür.
Nahl (27) Sonra kıyamET günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: "Uğrunda mücadele ETtiğiniz ortaklarım nerede?!" kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: "Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir."
Nahl (34) Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ETtikleri şey kendilerini kuşattı.
Nahl (38) Onlar, "Allah ölen bir kimseyi diriltmez." diye var güçleriyle Allah'a yemin ETtiler. Hayır diriltecek! Bu, yerine gETirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Nahl (55) Kendilerine verdiğimiz nimETlere karşı nankörlük ETmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz!
Nahl (68) Rabbin bal arısına şöyle ilham ETti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin."
Nahl (72) Allah size kendi cinsinizden eşler var ETti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimETini inkâr mı ediyorlar?
Nahl (81) Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var ETti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimETini tamamlıyor.
Nahl (90) Şüphesiz Allah, adalETi, iyilik yapmayı, yakınlara yardım ETmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
Nahl (103) Andolsunki biz onların, "Kur'an'ı ona bir insan öğrETiyor" dediklerini biliyoruz. İma ETtikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayET açık bir Arapça'dır.5
Nahl (107) Bu, onların dünya hayatını sevip ahirETe tercih ETmelerinden ve Allah'ın kâfirler topluluğunu asla doğru yola ilETmeyeceğindendir.
Nahl (112) Allah şöyle bir memlekETi misal verdi: Orası güven ve huzur içinde idi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimETlerine nankörlük ETtiler; bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddETli açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
Nahl (115) Allah size ancak leş, kan, domuz ETi ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar ETmeksizin ve zarurET ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamET edendir.
Nahl (117) (Dünyada elde ETtikleri) az bir yararlanmadır. Halbuki (ahirETte) onlara acıklı bir azap vardır.
Nahl (125) (Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmETle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele ET. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >