"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Sebe (22) (Ey Muhammed!) De ki: "Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ETtiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.
Sebe (33) Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, "Hayır, bizi hidayETten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar ETmemizi ve O'na eşler koşmamızı emrediyordunuz" derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir.
Sebe (45) Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki, beni inkar ETmenin sonucu nasıl oldu!
Sebe (52) (Azabı görünce), "ona inandık derler" ama onlar için, artık uzak bir yerden (dünyadan)3 iman elde ETmek nasıl mümkün olur?
Sebe (53) Oysa daha önce onu inkar ETmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı.
Fatır (42) Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmETlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin ETmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefrETlerini artırdı.
Fatır (29) Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar ETmeyecek bir ticarET umabilirler.
Fatır (26) Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar ETmenin sonucu nasıl oldu!
Fatır (13) Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadET ETtikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.
Fatır (12) İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir; içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze ET yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükrETmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.
Fatır (9) Allah, rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekET ETtirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yer yüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.
Fatır (8) Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayETe erdirir. (Ey Muhammed!) Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak ETme! Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir.
Yasin (7) Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman ETmezler.
Yasin (22) "Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk ETmeyeyim. Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz."
Yasin (31) Kendilerinden önce nice nesilleri helak ETtiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?
Yasin (35) Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ETtik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükrETmeyecekler mi?
Yasin (52) Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ETtiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler."
Yasin (61) "Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk ETmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emrETmedim mi?"
Yasin (64) "İnkar ETtiğinizden dolayı bugün girin oraya!"
Saffat (37) Hayır, öyle değil. O, hakkı gETirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik ETmiştir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >