"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Enbiya (87) Zünnûn'u da hatırla.8 Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua ETti.
Enbiya (88) Biz de duasını kabul ETtik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü'minleri böyle kurtarırız.
Enbiya (89) Zekeriya'yı da hatırla. Hani o, Rabbine, "Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın" diye dua ETmişti.
Enbiya (90) Biz de onun duasını kabul ETtik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için, (doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmETimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.
Enbiya (93) (İnsanlar) işlerini kendi aralarında parça parça ETtiler. Hepsi de ancak bize dönecekler.
Enbiya (95) Helak ETtiğimiz bir memlekET halkının bize dönmemeleri imkansızdır.
Enbiya (98) Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ETtikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.
Hac (15) Her kim ona (Muhammed'e) Allah'ın dünyada ve ahirETte asla yardım ETmeyeceğini zannediyorsa hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın; başvurduğu (bu yöntem), öfkelendiği şeyi giderecek mi?
Hac (18) Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ETmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğini yapar.
Hac (25) İnkar edenler ile Allah'ın yolundan ve içinde, yerli, misafir bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar (azabı hak ETmişlerdir.) Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız.
Hac (27) İnsanlar arasında haccı ilan ET ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.
Hac (29) Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine gETirsinler ve Beyt-i Atik'i (Kâbe'yi) tavaf ETsinler.
Hac (37) Onların ETleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmETinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
Hac (39) Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım ETmeğe gücü yETer.
Hac (44) İbrahim'in kavmi ile Lût'un kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı). Mûsâ da yalanlandı ve nihayET o inkarcılara mühlET verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar ETmek nasılmış, (gördüler).
Hac (45) Halkı zulmETmekteyken helak ETtiğimiz, böylece duvarları, çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memlekETler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır!
Hac (52) Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ETtiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah âyETlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmET sahibidir.
Hac (54) Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman ETsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola ilETir.
Hac (67) Biz her ümmET için uygulayacağı bir ibadET yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davET ET. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.
Hac (72) Kendilerine âyETlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse, kendilerine âyETlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki: "Şimdi size bu durumdan daha bETerini haber vereyim mi: Ateş... Allah onu kafirlere vaad ETti. Ne kötü varış yeridir orası!"
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >