"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Maide (34) Ancak onları ele geçirmenizden önce Tövbe edenler bunun dışındadırlar. ArTık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhameT edici olduğunu bilin.
Maide (39) Her kim de işlediği zulmünün arkasından Tövbe edip durumunu düzelTirse kuşkusuz, Allah onun Tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Maide (41) Ey Peygamber! KalpTen inanmadıkları halde ağızlarıyla "İnandık" diyenler (münafıklar) ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir Topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin (ifade içindeki) yerlerini bildikTen sonra yerlerini değişTirir ve şöyle derler: "Eğer size şu hüküm verilirse onu TuTun. O verilmezse sakının." Allah kimin azaba uğramasını isTemişse arTık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah'ın kalplerini Temizlemeyi isTemediği kimselerdir.Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahireTTe ise yine onlara büyük bir azap vardır.
Maide (43) Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan TevraT varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşTe onlar (kendi kiTaplarına da, sana da) inanmış değillerdir.
Maide (44) Şüphesiz TevraT'ı biz indirdik. İçinde bir hidayeT, bir nur vardır. (Allah'a) Teslim olmuş nebiler onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb'e adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kiTabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar TevraT'ın hak olduğuna da şahiT idiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyeTlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiği ile hükmeTmeyenler kafirlerin Ta kendileridir.
Maide (45) Onda (TevraT'Ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa Tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffareT olur. Allah'ın indirdiği ile hükmeTmeyenler zalimlerin Ta kendileridir.
Maide (46) O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa'yı, önündeki TevraT'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayeT ve nur bulunan, önündeki TevraT'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekTen sakınanlar için doğru yola ileTici ve bir öğüT olarak İncil'i verdik.
Maide (47) İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ile hükmeTsin. Allah'ın indirdiği ile hükmeTmeyenler fasıkların Ta kendileridir.
Maide (48) (Ey Muhammed!) Sana da o KiTab'ı (Kur'an'ı) hak, önündeki kiTapları doğrulayıcı, onları gözeTici olarak indirdik. ArTık Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmeT ve sana gelen hakTan ayrılıp Ta onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriaT ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbeTTe sizi Tek bir ümmeT yapardı. FakaT verdiği şeylerde sizi imTihan eTmek için ümmeTlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecekTir.
Maide (50) Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü isTiyorlar? Kesin olarak inanacak bir Toplum için, kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir?
Maide (51) Ey inananlar! Yahudi ve hırisTiyanları dosT edinmeyin. Onlar birbirlerinin dosTlarıdırlar. Sizden kim onları dosT edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler Topluluğunu doğruya ileTmez.
Maide (54) Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir Topluluk geTirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşTe bu, Allah'ın bir lüTfudur. Onu dilediğine verir. Allah lüTfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
Maide (56) Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dosT edinirse bilsin ki şüphesiz Allah TarafTarları galiplerin Ta kendileridir.
Maide (58) Siz namaza çağırdığınız vakiT onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir Toplum olmalarındandır.
Maide (60) De ki: "Allah kaTında cezası bundan daha köTü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın laneTlediği ve gazabına uğraTTığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeyTanlara Tapan kimselerdir. İşTe bunların yeri daha köTüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır."
Maide (66) Eğer onlar TevraT'ı, İncil'i ve Rableri Tarafından kendilerine indirileni (Kur'an'ı) gereğince uygulasalardı elbeTTe üsTlerinden ve ayaklarının alTından (bol bol rızık) yiyeceklerdi. Onlardan orTa yolu TuTan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yapTığı ne köTüdür!
Maide (67) Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni Tebliğ eT. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine geTirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler Topluluğunu hidayeTe erdirmeyecekTir.
Maide (68) De ki: "Ey KiTap ehli! TevraT'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni (Kur'an'ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz." Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun Taşkınlık ve küfrünü arTıracakTır. Öyle ise o kâfirler Toplumu için üzülme.
Maide (71) (Bu yapTıklarında) bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra (Tövbe eTTiler), Allah da onların Tövbesini kabul eTTi. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yapTıklarını hakkıyla görendir.
Maide (73) Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler kafir oldu. Halbuki bir Tek ilahTan başka hiçbir ilah yokTur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbeTTe elem dolu bir azap dokunacakTır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >