"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Neml (68) "Andolsun, bizler de bizden önce babalarımız da bununla TehdiT edilmişTik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir."
Neml (70) Onlardan yana üzülme. Kurdukları Tuzaklardan öTürü de sıkınTıya düşme.
Neml (71) Onlar, "Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu TehdiT ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar.
Neml (79) Öyle ise Allah’a Tevekkül eT. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.
Neml (83) Her ümmeTTen âyeTlerimizi yalanlayanlarından bir grubu Toplayacağımız ve bunların (Topluca hesap yerine) sevk edilecekleri günü haTırla.
Neml (85) Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap Tepelerine iner de arTık konuşamazlar.
Neml (86) Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahaT eTsinler diye, gündüzü de (her şeyi) gösTerici (aydınlık) olarak yaraTTık. Şüphesiz bunda inanan bir Toplum için elbeTTe (Allah varlığını gösTeren) deliller vardır.
Neml (93) De ki: "Hamd Allah’a mahsusTur. O âyeTlerini size gösTerecek ve siz de onları Tanıyacaksınız. Rabbin yapTıklarınızdan habersiz değildir."
Kasas (1) Tâ-Sîn-Mîm.
Kasas (4) Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük Taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmışTı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı.
Kasas (11) Annesi, Mûsâ'nın kız kardeşine, "Onu Takip eT" dedi. O da Mûsâ'yı, onlar farkına varmadan uzakTan gözledi.
Kasas (14) Mûsâ olgunluk çağına ulaşıp gelişimini Tamamlayınca biz ona ilim ve hikmeT verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafaTlandırırız.
Kasas (15) Mûsâ halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi Tarafından, diğeri düşmanı Tarafından; kavga eden iki adam gördü. Kendi Tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım isTedi. Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Mûsâ, "Bu şeyTanın işidir. O gerçekTen apaçık bir sapTırıcı düşmandır" dedi.
Kasas (23) Medyen suyuna varınca, suyun başında (hayvanlarını) sulamakTa olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Mûsâ onlara, "(Koyunlarınızı burada TuTmakTaki) maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır" dediler.
Kasas (26) Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücreTle TuT. Her hâlde ücreTle TuTTuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacakTır" dedi.
Kasas (27) Şuayb, "Ben, sekiz yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak isTiyorum. Eğer sen bunu on yıla Tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da isTemiyorum. İnşaallah beni salih kimselerden bulacaksın" dedi.
Kasas (28) Mûsâ şöyle dedi: "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini Tamamlarsam bana bir husûmeT yok. Allah söylediklerimize vekildir."
Kasas (29) Mûsâ süreyi Tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca, Tûr Tarafında bir aTeş görmüş ve ailesine, "Siz burada kalın, ben bir aTeş gördüm, (oraya gidiyorum). Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için aTTen bir kor geTiririm" dedi.
Kasas (30) Mûsâ, aTeşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ Tarafındaki ağaçTan şöyle seslenildi: "Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, eveT, ben âlemlerin Rabbi olan Allah'ım."
Kasas (32) "Elini koynuna sok. (Alaca hasTalığı gibi) bir hasTalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir hâlde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek (Toparlan). İşTe bunlar, Firavun ve ileri gelen adamlarına (gösTermen için) Rabbin Tarafından (sana verilen) iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >