"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Mearic (34) Onlar namazlarını TiTizlikle koruyan kimselerdir.
Nuh (7) "Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her daveT edişimde parmaklarını kulaklarına Tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakTa direndiler ve büyük bir kibir gösTerdiler."
Nuh (15) ‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, Tabaka Tabaka nasıl yaraTmışTır?'
Nuh (22) "Bunlar da, çok büyük bir Tuzak kurdular."
Cin (2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir Topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileTen hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. ArTık Rabbimize hiç kimseyi asla orTak koşmayacağız."
Cin (6) "Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların Taşkınlıklarını arTırırlardı."
Cin (7) "GerçekTen onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükTen sonra Tekrar dirilTmeyeceğini sanmışlardı."
Cin (11) "Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar TuTmuşuz."
Cin (23) "Ancak Allah'Tan gelenleri Tebliğ edebilirim ve O'nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedi kalacakları cehennem aTeşi vardır."
Cin (28) Ancak seçTiği resüller başka. (Onlara bildirir.) FakaT O, Resülün önünde ve arkasında gözeTleyici (melek)ler yürüTür ki resüllerin, Rablerinin vahiylerini Tebliğ eTTiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşaTmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüşTür.
Müzzemmil (4) YahuT buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, Tane Tane oku.
Müzzemmil (19) Şüphesiz bunlar bir öğüTTür. Kim dilerse Rabbine ulaşTıran bir yol TuTar.
Müzzemmil (20) (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçTe ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçTe birini ibadeTle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir Topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip Takdir eder. Sizin buna (gecenin Tümünde yahuT çoğunda ibadeTe) gücünüzün yeTmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifleTTi.) ArTık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hasTaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lüTfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmekTedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekaTı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah kaTında daha üsTün bir iyilik ve daha büyük mükafaT olarak bulursunuz. Allah'Tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Müddessir (18) Çünkü o, düşündü Taşındı, ölçTü biçTi.
Müddessir (24) Sonra arkasını döndü ve büyüklük Taslayıp şöyle dedi: "Bu ancak nakledilegelen bir sihirdir."
Müddessir (56) Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüT alamazlar. O Takvaya (kendisine karşı gelmekTen sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır.
Kıyame (17) Şüphesiz onu Toplamak ve okumak bize aiTTir.
Kıyame (22) O gün bir Takım yüzler aydındır.
Kıyame (24) O gün bir Takım yüzler de asıkTır.
İnsan (9) (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir Teşekkür beklemiyoruz."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >