"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Kasas (38) Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Benim için bir aTeş yakıp Tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ'nın ilahına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onun muTlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum" dedi.
Kasas (39) O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük Tasladılar ve gerçekTen bize döndürülmeyeceklerini sandılar.
Kasas (44) Ey Muhammed! Mûsâ'ya o emri verdiğimiz zaman sen (vadinin) baTı Tarafında değildin. (O olayı) görenlerden de değildin.
Kasas (46) Yine biz (Mûsâ'ya) seslendiğimiz zaman Tûr'un yan Tarafında da değildin. FakaT Rabbinden bir rahmeT olarak, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi, düşünüp öğüT alsınlar diye uyarman için (o haberleri) sana bildiriyoruz.
Kasas (50) Eğer (bu konuda) sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymakTadırlar. Kim, Allah'Tan bir yol gösTerme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıkTır. Şüphesiz Allah zalimler Toplumunu doğruya ileTmez.
Kasas (57) Onlar, "Sizinle beraber doğru yolu TuTarsak, kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız" dediler. Biz onları Tarafımızdan bir rızık olarak, her Türlü meyve ve mahsullerin kendisinde Toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere yerleşTirmedik mi? FakaT onların çoğu bilmezler.
Kasas (63) Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz! İşTe şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. ZaTen (gerçekTe) onlar bize Tapmıyorlardı" diyeceklerdir.
Kasas (67) Ama Tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurTuluşa erenlerden olması umulur.
Kasas (76) Şüphesiz Kârûn, Mûsâ'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık eTTi. Biz ona, anahTarlarını (bile Taşımak) güçlü bir Topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişTi: "Böbürlenme! Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."
Kasas (83) İşTe ahireT yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük Taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekTen sakınanlarındır.
Ankebut (5) Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah'ın Tayin eTTiği o vakiT elbeTTe gelecekTir. O hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir.
Ankebut (8) Biz insana, ana-babasına iyilik eTmesini emreTTik. ŞâyeT onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana orTak koşman için zorlarlarsa, bu Takdirde onlara iTaaT eTme. Dönüşünüz ancak bana olacakTır ve ben yapmakTa olduklarınızı size haber vereceğim.
Ankebut (10) İnsanlardan öyleleri vardır ki, "Allah'a inandık" derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğraTılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi TuTar. Andolsun, Rabbinden bir yardım gelecek olsa muTlaka, "Biz de sizinle beraberdik" derler. Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?
Ankebut (14) Andolsun, biz Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. NeTicede onlar zulümlerini sürdürürlerken Tûfan kendilerini yakalayıverdi.
Ankebut (17) "Siz Allah'ı bırakarak ancak puTlara Tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak TapTıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yeTmez. Öyle ise rızkı Allah'ın kaTında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz."
Ankebut (18) "Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birTakım ümmeTler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık Tebliğden başka bir şey değildir."
Ankebut (19) Onlar, Allah'ın başlangıçTa yaraTmayı nasıl yapTığını, sonra onu nasıl Tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.2
Ankebut (20) De ki: "Yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçTa yaraTmayı nasıl yapTığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaraTmayı da yapacakTır. (KıyameTTen sonra her şeyi Tekrar yaraTacakTır) Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeTer."
Ankebut (24) (İbrahim'in) kavminin cevabı, "Onu öldürün veya yakın" demekTen ibareT oldu. Allah da onu aTTen kurTardı. Şüphesiz bunda inanan bir Toplum için ibreTler vardır.
Ankebut (25) İbrahim onlara dedi ki: "Sırf aranızda dünya hayaTına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah'ı bırakıp bir Takım puTlar edindiniz. Sonra kıyameT gününde kiminiz kiminizi inkar edip Tanımayacak; kiminiz kiminize laneT edecekTir. Barınağınız cehennem olacakTır. Yardımcılarınız da olmayacakTır."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >