"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Ta Ha (113) İşTe böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekTen sakınsınlar, yahuT onlara bir uyarı versin diye onda TehdiTleri Teker Teker sıraladık.
Ta Ha (114) Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi Tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakTa acele eTme. "Rabbim! İlmimi arTTır" de.
Ta Ha (122) Sonra Rabbi onu seçTi, Tövbesini kabul eTTi ve ona doğru yolu gösTerdi.
Ta Ha (123) Allah şöyle dedi: "Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer Tarafımdan size bir yol gösTerici (kiTap) gelir de, kim benim yol gösTericime uyarsa arTık o, ne (dünyada) sapar ne de (ahireTTe) sıkınTı çeker."
Ta Ha (129) Rabbin Tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı.
Ta Ha (130) O halde, onların söylediklerine sabreT ve güneşin doğuşundan ve baTışından önce Rabbini hamd ile Tespih eT. Gece vakiTlerinde ve gündüzün uçlarında da Tespih eT ki hoşnuT olasın
Enbiya (7) Senden önce de ancak kendilerine vahyeTTiğimiz bir Takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.
Enbiya (11) Biz zulmeTmekTe olan nice memlekeT kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka Toplumlar meydana geTirdik.
Enbiya (20) Hiç ara vermeksizin gece gündüz Tespih ederler.
Enbiya (21) Yoksa yerden, ölüleri dirilTebilecek bir Takım ilahlar mı edindiler?
Enbiya (28) Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (yapTıklarını da yapacaklarını da) bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaaT eTmezler ve hepsi onun korkusuyla TiTrerler.
Enbiya (32) Gökyüzünü de korunmuş bir Tavan yapTık. Onlar ise oradaki, (Allah'ın varlığını gösTeren) delillerden yüz çevirmekTedirler.
Enbiya (35) Her nefis ölümü TadacakTır. Sizi bir imTihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.
Enbiya (38) Bir de "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu TehdiT ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar.
Enbiya (47) KıyameT günü için adaleT Terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal Tanesi ağırlığınca da olsa, onu geTirip orTaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeTeriz.
Enbiya (52) Hani o babasına ve kavmine, "Ne bu Tapınıp durduğunuz heykeller?" demişTi.
Enbiya (57) Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp giTTikTen sonra ben puTlarınıza muhakkak bir Tuzak kuracağım.
Enbiya (59) Onlar, "Kim yapTı bunu Tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir" dediler.
Enbiya (66) İbrahim şöyle dedi: "Öyle ise siz, (hâlâ) Allah'ı bırakıp da, size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi Tapacaksınız?"
Enbiya (67) "Yazıklar olsun, size de; Allah'ı bırakıp TapmakTa olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?"
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >