"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
İnsan (21) ÜsTlerinde ince ve kalın ipekTen yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara TerTemiz bir içecek içirecekTir.
İnsan (26) Gecenin bir kısmında ona secde eT; geceleyin de onu uzun uzadıya Tespih eT.
İnsan (27) Şunlar (inanmayanlar) dünyayı Tercih ediyorlar ve çeTin bir günü arkalarına aTıyorlar.
İnsan (29) İşTe bu bir öğüTTür. Dileyen, Rabbine ulaşTıran bir yol TuTar.
Mürselat (17) Sonra arkadan gelenleri de onların peşine Takacağız.
Mürselat (22) Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) TuTTuk.
Mürselat (26) Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de Toplayan (bir yurT) yapmadık mı?
Mürselat (27) Orada sabiT yüce dağlar yaraTmadık mı, size TaTlı bir su içirmedik mi?
Mürselat (38) Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya Toplamışızdır.
Mürselat (39) Eğer bir Tuzağınız varsa haydi bana Tuzak kurun!
Nebe (11) Gündüzü de geçimi Temin zamanı kıldık.
Nebe (16) Taneler, biTkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun buluTlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
Nebe (24) Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey Tadacaklar!
Nebe (29) Biz ise, her şeyi bir kiTapTa (Levh-i Mahfûz'da) Tamamiyle sayıp TespiT eTTik.
Nebe (30) Kafirlere şöyle denilir: "Şimdi Tadın. ArTık bundan sonra yalnızca azabınızı arTıracağız."
Nebe (39) İşTe bu, hak olan gündür. ArTık dileyen kimse Rabbine ulaşTıran bir yol TuTar.
Nebe (40) Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yapTıklarına bakacağı ve inkarcının, "Keşke Toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
Naziat (5) NihayeT işi çekip çevirenlere (ki, muTlaka Tekrar dirilTileceksiniz).
Naziat (16) Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişTi:
Naziat (18) "Ona de ki: İsTer misin (küfür ve isyanından) Temizlenesin?
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >