"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Müminun (102) ArTık kimin TarTıları ağır gelirse, işTe onlar kurTuluşa erenlerin Ta kendileridir.
Müminun (103) Kimlerin de TarTıları hafif gelirse, işTe onlar da kendilerini ziyana uğraTanların Ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.
Müminun (106) Onlar da şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düşTük ve sapık bir Toplum olduk."
Müminun (111) SabreTmiş olmaları sebebiyle, bugün ben onları mükafaTlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin Ta kendileridir.
Müminun (113) Onlar, "Bir gün, ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap TuTanlara sor" derler.
Müminun (115) "Sizi boşuna yaraTTığımızı ve bize Tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?"
Müminun (117) Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikTe başka bir ilaha Taparsa, onun hesabı ancak Rabbi kaTındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurTuluşa eremezler.
Nur (2) Zina eden kadın ve zina eden erkekTen her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahireT gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız TuTmasın. Mü'minlerden bir Topluluk da onların cezalandırılmasına şahiT olsun.
Nur (5) Ancak Tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müsTesna. Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Nur (10) Allah'ın size lüTfu ve merhameTi olmasaydı ve Allah Tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmeT sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?
Nur (13) Onlar (ifTiracılar) bu iddialarına dair dörT şahiT geTirselerdi ya! Madem ki şahiT geTirmediler; işTe onlar Allah yanında yalancıların Ta kendileridir.
Nur (16) Bu ifTirayı işiTTiğiniz vakiT, "Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak TuTarız Allah'ım! Bu çok büyük bir ifTiradır" deseydiniz ya!
Nur (21) Ey iman edenler! ŞeyTanın adımlarına uymayın. Kim şeyTanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve köTülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lüTfu ve merhameTi olmasaydı sizden hiçbiriniz asla Temize çıkamazdı. FakaT Allah, dilediği kimseyi TerTemiz kılar. Allah hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir.
Nur (25) O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını TasTamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir.
Nur (26) Tü kadınlar, köTü erkeklere; köTü erkekler de köTü kadınlara; Temiz kadınlar Temiz erkeklere, Temiz erkekler de Temiz kadınlara layıkTır. O Temiz olanlar ifTiracıların söyledikleri şeylerden uzakTırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır.
Nur (31) Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müsTesna, zîneT (yer)lerini gösTermesinler. BaşörTülerini Ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. ZineTlerini, kocalarından, yahuT babalarından, yahuT, kocalarının babalarından yahuT oğullarından, yahuT üvey oğullarından, yahuT erkek kardeşlerinden, yahuT erkek kardeşlerinin oğullarından, yahuT kız kardeşlerinin oğullarından, yahuT müslüman kadınlardan, yahuT sahip oldukları kölelerden, yahuT erkekliği kalmamış hizmeTçilerden, yahuT da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına gösTermesinler. Gizledikleri zineTler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü'minler, hep birlikTe Tövbe ediniz ki kurTuluşa eresiniz!
Nur (35) Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun Temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçTan, ne doğuya, ne de baTıya aiT olan zeyTin ağacından TuTTurulur. Bu ağacın yağı, aTeş dokunmasa bile, neredeyse aydınlaTacak (kadar berrak) Tır. Nur üsTüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna ileTir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Nur (37) Allah'ın, yücelTilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir TicareTin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah'ı anmakTan, namazı kılmakTan, zekaTı vermekTen alıkoymadığı birTakım adamlar buralarda sabah akşam O'nu Tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.
Nur (39) İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. (Tıpkı bunun gibi kâfir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz). Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını TasTamam görür. Allah hesabı çabuk görendir.
Nur (41) Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanaT çırparak uçan) kuşların Allah'ı Tespih eTTiğini görmez misin? Her biri duasını ve Tesbihini kesin olarak bilmekTedir. Allah onların yapmakTa olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >