"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Meryem (49) İbrahim, onları da onların TapTıklarını da Terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yapTık.
Meryem (50) Onlara rahmeTimizden bağışTa bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var eTTik (güzel bir söz ile anılmalarını Temin eTTik).
Meryem (52) Ona, Tûr dağının sağ Tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaşTırdık.
Meryem (59) Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehveT ve dünyevi TuTkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu TuTumlarından öTürü büyük bir azaba çarpTırılacaklardır.
Meryem (61) Ancak Tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cenneTe, Rahmân'ın, kullarına gıyaben vaad eTTiği "Adn" cenneTlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğraTılmayacaklardır. Şüphesiz onun va'di kesinlikle gerçekleşir.
Meryem (65) (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O'na ibadeT eT ve O'na ibadeT eTmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını Taşıyan bir başkasını biliyor musun?
Meryem (69) Sonra her bir ToplulukTan, Rahman'a karşı en isyankâr olanları muTlaka çekip çıkaracağız.
Meryem (73) ÂyeTlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkar edenler, inananlara, "İki ToplulukTan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?" dediler.
Meryem (75) (Ey Muhammed!) De ki: "Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara, isTenildiği kadar süre versin! NihayeT kendilerine vaad olunan azabı, ya da kıyameTi gördüklerinde kimin yeri daha köTüymüş, kimin TarafTarları daha zayıfmış bilecekler.
Meryem (80) Onun (ahireTTe sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize Tek başına gelecek.
Meryem (83) Kafirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) Tahrik eden şeyTanları gönderdiğimizi görmedin mi?
Meryem (86) Allah'a karşı gelmekTen sakınanları Rahmân'ın huzurunda bir elçiler heyeTi gibi Toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!
Meryem (94) Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşaTmış ve Tek Tek saymışTır.
Meryem (95) Onlar(ın her biri) kıyameT günü O'na Tek başına gelecekTir.
Meryem (97) Ey Muhammed! Biz, Allah'a karşı gelmekTen sakınanları Kur'an ile müjdeleyesin, inaT eden bir Topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaşTırdık.
Ta Ha (1) Tâ Hâ.
Ta Ha (6) Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve Toprağın alTındaki her şey, yalnızca O'nundur.
Ta Ha (12) "Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ'dasın."
Ta Ha (28) "Dilimdeki TuTukluğu çöz ki sözümü anlasınlar."
Ta Ha (33) "Seni çok Tespih edelim diye",
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >