"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Maide (107) (Eğer sonradan) o iki kişinin günaha girdikleri (yalan söyledikleri) anlaşılırsa, o zaman, bu öncelikli şahiTlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam, onların yerine geçer ve "Allah'a yemin ederiz ki, bizim şahiTliğimiz onların şahiTliğinden elbeTTe daha gerçekTir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o Takdirde biz elbeTTe zalimlerden oluruz" diye yemin ederler.
Maide (108) Bu (usul), şahiTliği layıkıyla yerine geTirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe eTmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekTen sakının ve dinleyin. Allah fasık Toplumu doğruya ileTmez.
Maide (109) Allah'ın, peygamberleri Toplayıp "siz(den sonra daveTiniz)e ne derece uyuldu?" diyeceği, onların da, "Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin" diyecekleri günü haTırlayın.
Maide (110) O gün Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimeTimi düşün. Hani, seni Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile desTeklemişTim. BeşikTe iken de, yeTişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kiTabı, hikmeTi, TevraT'ı, İncil'i de öğreTmişTim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuşTan körü ve alacalıyı iyileşTiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayaTa) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler geTirdiğin zaman ben seni onlardan kurTarmışTım da onlardan inkar edenler, "Bu ancak açık bir büyüdür" demişlerdi.
Maide (116) Allah kıyameT günü şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin?" İsa da şöyle diyecek: "Seni büTün eksikliklerden uzak TuTarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbeTTe sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin."
Enam (150) De ki: "Haydi, Allah şunu haram kıldı" diye Tanıklık yapacak şahiTlerinizi geTirin. Onlar şahiTlik eTseler de sen onlarla beraber şahiTlik eTme. ÂyeTlerimizi yalanlayanların ve ahireTe inanmayanların azrularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk TuTuyorlar.
Enam (148) Allah'a orTak koşanlar diyecekler ki: "Eğer Allah dileseydi biz de orTak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı TaTmışlardı. De ki: "Sizin (iddialarınızı ispaT edecek) bir bilginiz var mı ki onu bize gösTeresiniz? Siz ancak kurunTuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz."
Enam (147) Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: "Rabbiniz geniş rahmeT sahibidir. (Bununla beraber) suçlu bir Toplumdan onun azabı geri çevrilmez."
Enam (146) Yahudilere Tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırTlarında veya bağırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını (yine) onlara haram kıldık. İşTe böyle, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbeTTe doğru söyleyenleriz.
Enam (144) Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size bunları haram eTTiğinde orada hazır mı idiniz!?" İnsanları bilgisizce sapTırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah zalimler Topluluğunu doğru yola ileTmez.
Enam (139) Bir de dediler ki: "Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf erkeklerimize aiTTir. Karılarımıza ise haramdır." Eğer ölü olursa o vakiT onda hepsi orTakTırlar. Allah onların bu Tür niTelemelerinin cezasını verecekTir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmeT sahibidir, hakkıyla bilendir.
Enam (130) (O gün Allah şöyle diyecekTir:) "Ey cin ve insan Topluluğu! İçinizden size âyeTlerimi anlaTan ve bu gününüzün gelip çaTacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" Onlar şöyle diyecekler: "Biz kendi aleyhimize şahiTlik ederiz." Dünya hayaTı onları aldaTTı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahiTlik eTTiler.
Enam (128) Onların hepsini bir araya Toplayacağı gün şöyle diyecekTir: "Ey cin Topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu sapTırıp aranıza kaTTınız." Onların insanlardan olan dosTları, "Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaşTık" diyecekler. Allah da diyecek ki: "Allah'ın diledikleri (affeTTikleri) hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer aTTir." Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmeT sahibidir, hakkıyla bilendir.
Enam (126) Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüT alacak bir Toplum için âyeTleri ayrı ayrı açıkladık.
Enam (122) Ölü iken dirilTTiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir Türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşTe kafirlere, işlemekTe oldukları çirkinlikler böyle süslü gösTerilmişTir.
Enam (119) Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını Tek Tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. GerçekTen birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) sapTırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.
Enam (115) Rabbinin kelimesi (Kur'an) doğruluk ve adaleT bakımından Tamdır. Onun kelimelerini değişTirebilecek yokTur. O, hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir.
Enam (111) Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında (hakikaTın şahidleri olarak) Toplasaydık Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. FakaT onların çoğu bilmiyorlar.
Enam (110) Biz onların kalplerini ve gözlerini Ters döndürürüz de ilkin ona iman eTmedikleri gibi (mucize geldikTen sonra da inanmazlar) ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar.
Enam (108) Onların, Allah'ı bırakıp Tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmeTe yapTıklarını süslü gösTerdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O, yapmakTa olduklarını kendilerine bildirecekTir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >