"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Adiyat (6) Soluk soluğa süraTle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak aTeş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada Tozu dumana kaTan ve düşman Topluluğunun orTasına dalan aTlara andolsun ki, insan gerçekTen Rabbine karşı pek nankördür.
Karia (4) O gün insanlar, her biri bir Tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacakTır.
Karia (6) İşTe o vakiT, kimin TarTıları ağır gelmişse,
Karia (8) Ama kimin de TarTıları hafif gelirse,
Asr (3) Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı Tavsiye edenler, birbirlerine sabrı Tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).
Hümeze (2) Mal Toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekişTiren, kaş göz işareTiyle alay eden her kişinin vay haline!
Hümeze (7) O, Allah'ın, yüreklere işleyen TuTTurulmuş aTeşidir.
Fil (2) Onların Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Fil (5) Üzerlerine balçıkTan pişirilmiş Taşlar aTan sürü sürü kuşlar gönderdi. NihayeT onları yenilmiş ekin yaprakları haline geTirdi.
Kevser (3) Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın Ta kendisidir.
Nasr (3) Allah'ın yardımı ve feTih (Mekke feThi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek TespihTe bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O Tövbeleri çok kabul edendir.
Tebbet (5) Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırTında odun Taşıyarak karısı da (o aTeşe girecekTir).
İhlas (1) De ki: "O, Allah'Tır, bir TekTir."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79