"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Nahl (59) Kendisine verilen köTü müjde (!) yüzünden halkTan gizlenir. Şimdi onu, aşağılanmış olarak yanında TuTacak mı, yoksa Toprağa mı gömecek? Bak, ne köTü hüküm veriyorlar!
Nahl (64) Sana kiTabı, ancak ayrılığa düşTükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir Topluma doğru yolu gösTerici ve rahmeT olarak indirdik.
Nahl (65) Allah gökTen su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilTTi. Şüphesiz bunda dinleyecek bir Toplum için bir ibreT vardır.
Nahl (67) Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. ElbeTTe bunda aklını kullanan bir Toplum için bir ibreT vardır.
Nahl (72) Allah size kendi cinsinizden eşler var eTTi. Eşlerinizden de oğullar ve Torunlar verdi ve sizi Temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar baTıla inanıyorlar da Allah'ın nimeTini inkâr mı ediyorlar?
Nahl (73) Allah'ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yeTmeyen şeylere Tapıyorlar.
Nahl (79) Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökTe ancak Allah TuTar. Şüphesiz bunda inanan bir Toplum için ibreTler vardır.
Nahl (80) Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yapTı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikameT gününüzde kolayca Taşıyacağınız evler; onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana geTirdi.
Nahl (81) Allah, yaraTTıklarından sizin için gölgeler yapTı ve dağlarda da sizin için barınaklar var eTTi. Sizi sıcakTan koruyacak elbiseler ve savaşTa sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimeTini Tamamlıyor.
Nahl (82) Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, arTık sana düşen açık bir Tebliğden ibareTTir.
Nahl (86) Allah'a orTak koşanlar orTaklarını gördüklerinde diyecekler ki: "Rabbimiz! Bunlar, seni bırakıp kendilerine Tapmış olduğumuz orTaklarımızdır." KoşTukları orTaklar da onlara: "Siz elbeTTe yalancılarsınız" diye laf aTacaklar.
Nahl (87) Onlar o gün Allah'a Teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüsTü bırakıp kaybolur.
Nahl (90) Şüphesiz Allah, adaleTi, iyilik yapmayı, yakınlara yardım eTmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp TuTasınız diye size öğüT veriyor.
Nahl (92) Bir Topluluk diğer bir ToplulukTan daha (güçlü ve) çokTur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesaT sebebi yaparak, ipliğini iyice eğirip bükTükTen sonra (Tekrar) çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imTihan eder. Hakkında ayrılığa düşTüğünüz şeyleri kıyameT günü size elbeTTe açıklayacakTır.
Nahl (93) Allah dileseydi, sizi Tek bir ümmeT yapardı. FakaT O, dilediğini sapTırır, dilediğini de doğru yola ileTir. YapmakTa olduğunuz şeylerden muTlaka sorguya çekileceksiniz.
Nahl (94) Yeminlerinizi aranızda hile ve fesaT sebebi yapmayın. Sonra sağlamca basTıkTan sonra ayak(larınız) kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle köTü azabı Tadarsınız. (AhireTTe de) sizin için büyük bir azap vardır.
Nahl (96) Sizin yanınızdaki Tükenir, Allah kaTında olan ise kalıcıdır. ElbeTTe sabredenlere, yapmakTa olduklarının en güzeliyle mükafaTlarını vereceğiz.
Nahl (99) Gerçek şu ki; şeyTanın, inanan ve yalnız Rablerine Tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeTi yokTur.
Nahl (105) Yalanı, ancak Allah'ın âyeTlerine inanmayanlar uydurur. İşTe onlar, yalancıların Ta kendileridir.
Nahl (107) Bu, onların dünya hayaTını sevip ahireTe Tercih eTmelerinden ve Allah'ın kâfirler Topluluğunu asla doğru yola ileTmeyeceğindendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >