"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Kaf (39) O halde onların söylediklerine sabreT ve güneşin doğuşundan önce de, baTışından önce de Rabbini hamd ederek Tespih eT.
Kaf (40) Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu Tespih eT.
Kaf (44) O gün yer, onların üzerinden süraTle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir Toplamadır, bize göre kolaydır.
Zariyat (6) TozuTup savuranlara, ağırlık Taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüşTürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbeTTe doğrudur. Hesap ve ceza muTlaka gerçekleşecekTir.
Zariyat (14) ATeş üzerinde azaba uğraTılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): "Azabınızı Tadın! İşTe acele isTeyip durduğunuz şey budur."
Zariyat (25) Hani onlar, İbrahim'in yanına varmışlar ve "Selâm olsun sana!" demişlerdi. O da "Size de selâm olsun." demiş, "Bunlar Tanınmamış (yabancı) kimseler" (diye düşünmüşTü).
Zariyat (34) Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (LûT'un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin kaTında haddi aşanlar için belirlenmiş Taşlar yağdırmak için gönderildik."
Zariyat (46) Bunlardan önce de Nûh kavmini helak eTmişTik. Çünkü onlar fâsık bir Toplum idiler.
Zariyat (51) Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. GerçekTen ben, size, Allah Tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.
Zariyat (53) Onlar bunu birbirlerine Tavsiye mi eTTiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir ToplulukTur.
Tur (7) Tûr'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kiTaba, "BeyT-i Ma'mur"a1, yükselTilmiş Tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı muTlaka gerçekleşecekTir.
Tur (32) Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir Topluluk mudur?
Tur (42) Yoksa, bir Tuzak mı kurmak isTiyorlar? Asıl, inkar edenler Tuzağa düşecek olanlardır.2
Tur (46) O gün Tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecekTir ve kendilerine yardım da edilmeyecekTir.
Tur (48) Rabbinin hükmüne sabreT. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalkTığında Rabbini hamd ile Tespih eT.
Tur (49) Gecenin bir kısmında ve yıldızların baTışı sırasında O'nu Tespih eT.
Necm (12) (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla TarTışıyor musunuz?
Necm (23) Onlar ancak sizin ve aTalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) TakTığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemişTir. Onlar (puTperesTler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna Tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri kaTından yol gösTerici gelmişTir.
Necm (24) Yoksa insan (kayıTsız şarTsız), her Temenni eTTiği şeye sahip mi olacakTır?
Necm (32) Onlar, ufak Tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, ToprakTan yaraTTığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi Temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekTen sakınanları en iyi bilendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >