"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Mümtehine (9) Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurTlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için desTek verenleri dosT edinmekTen men eder. Kim onları dosT edinirse, işTe onlar zalimlerin Ta kendileridir.
Mümtehine (10) Ey iman edenler! Mü'min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imTihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara (kocalarına geri) verin. Mehirlerini verdiğiniz Takdirde, bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yokTur. Müşrik karılarınızın nikahlarına TuTunmayın. (Zira bu nikahlar orTadan kalkmışTır.) Onlara harcadığınız mehri, (evlendikleri kafir kocalarından) isTeyin. Kafirler de (İslâm'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına) harcamış oldukları mehri (sizden) isTesinler. Bu, Allah'ın hükmüdür. O, aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Mümtehine (13) Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap eTTiği, kabirlerdeki kafirlerin ümiT kesTikleri gibi Tamamen ahireTTen ümiTlerini kesmiş6 bir Toplumu dosT edinmeyin.
Saf (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı Tespih eder. O, muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Saf (5) Hani Mûsâ kavmine, "Ey kavmim! Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyeT ediyorsunuz?" demişTi. Onlar yoldan sapınca, Allah Ta kalplerini (doğru yoldan) sapTırdı. Allah fasıklar Topluluğunu hidayeTe erdirmez.
Saf (6) Hani, Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah'ın size, benden önce gelen TevraT'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim" demişTi. FakaT (İsa) onlara apaçık mucizeleri geTirince, "Bu, apaçık bir sihirdir" dediler.
Saf (7) Kim, İslam'a daveT olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler Topluluğunu hidayeTe erdirmez.
Saf (8) Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isTiyorlar. Halbuki kafirler isTemeseler de Allah nurunu TamamlayacakTır.
Saf (10) Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azapTan kurTaracak bir TicareT gösTereyim mi size?
Cuma (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, muTlak güç sahibi, hüküm ve hikmeT sahibi olan Allah'ı Tespih eder.
Cuma (2) O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyeTlerini okuyan, onları Temizleyen, onlara kiTabı ve hikmeTi öğreTen bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
Cuma (5) TevraT'la yükümlü TuTulup da onunla amel eTmeyenlerin durumu, cilTlerle kiTap Taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyeTlerini inkar eden Topluluğun hali ne köTüdür! Allah, zalimler Topluluğunu hidayeTe erdirmez.
Cuma (11) (Durum böyle iken) onlar bir TicareT veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koşTular ve seni ayakTa bırakTılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve TicareTTen daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."
Münafikun (5) O münafıklara, "Gelin, Allah'ın Resülü sizin için bağışlama dilesin" denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük Taslayarak uzaklaşTıklarını görürsün.
Münafikun (6) Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacakTır. Çünkü Allah, fasıklar Topluluğunu doğru yola ileTmez.
Münafikun (9) Ey iman edenler! Mallarınız ve evlaTlarınız sizi, Allah'ı zikreTmekTen alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işTe onlar ziyana uğrayanların Ta kendileridir.
Tegabun (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı Tespih eder. Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsusTur. O her şeye hakkıyla gücü yeTendir.
Tegabun (5) Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını Tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır.
Tegabun (9) Toplanma vakTi için Allah'ın sizi Toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın orTaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun köTülüklerini örTer ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cenneTlere sokar. İşTe bu büyük başarıdır.
Tegabun (12) Allah'a iTaaT edin, peygambere de iTaaT edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir Tebliğdir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >