"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Furkan (34) YüzüsTü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; işTe onlar konumları iTibariyle daha köTü, TuTTukları yol iTibariyle daha sapıkTırlar.
Furkan (36) Onlara, "ÂyeTlerimizi yalanlayan Topluluğa gidin" dedik. NihayeT o kavmi yerle bir eTTik.
Furkan (40) Andolsun, senin kavmin, bela yağmuruna TuTularak yok edilen kenTe uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı (ki ibreT almadılar)? Hayır! (Görüyorlardı fakaT) Tekrar dirilmeyi ummuyorlardı.
Furkan (49) O, rahmeTinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü Toprağı canlandıralım, yaraTTıklarımızdan bir çok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökTen TerTemiz bir su indirdik.
Furkan (50) Andolsun, biz bunu insanlar arasında, düşünüp ibreT alsınlar diye Tekrar Tekrar açıkladık. FakaT insanların çoğu nankörlükTe direTTiler.
Furkan (53) O, birinin suyu lezzeTli ve TaTlı, diğerininki Tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.
Furkan (57) De ki: "Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu TuTmasından başka herhangi bir ücreT isTemiyorum."
Furkan (58) Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah'a) Tevekkül eT. O'nu her Türlü övgüyle yücelTerek Tesbih eT. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeTer!
Furkan (63) Rahmân'ın kulları, yeryüzünde vakar ve Tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf aTTıkları zaman, "selâm!" der (geçer)ler.
Furkan (70) Ancak Tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işTe onların köTülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Furkan (71) Kim de Tövbe eder ve salih amel işlerse işTe o, Allah'a, Tövbesi kabul edilmiş olarak döner.
Neml (6) Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmeT sahibi, hakkıyla bilen Allah Tarafından verilmekTedir.
Şuara (1) Ta Sin Mim.
Şuara (7) Yeryüzüne bakmazlar mı, orada her Türden nice güzel ve yararlı biTkiler biTirdik.
Şuara (11) Hani Rabbin Mûsâ'ya, "Zalimler Topluluğuna, Firavun'un kavmine giT! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?" diye seslenmişTi.
Şuara (36) Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy.Şehirlere de Toplayıcı adamlar gönder."
Şuara (39) İnsanlara da "Siz de Toplanır mısınız?" denildi.
Şuara (42) Firavun, "EveT, hem o Takdirde muTlaka bana yakın kimselerden olacaksınız" dedi.
Şuara (45) Mûsâ da asasını aTTı. Bir de ne görsünler, asâ onların düzdükleri sihir Takımlarını yuTuyor.
Şuara (52) Biz Mûsâ'ya, "Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki Takip edileceksiniz" diye vahyeTTik.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >