"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Enfal (48) Hani şeyTan onlara yapTıklarını süslemiş ve, "Bu gün arTık insanlardan size galip gelecek (kimse) yok, muTlaka ben de size yardımcıyım." demişTi. FakaT iki Taraf (savaş alanında) yüz yüze gelince (şeyTan), gerisin geriye dönüp, "Ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler (melekler) görüyorum. Ben Allah'Tan korkarım. Allah, cezası çeTin olandır" demişTi.
Enfal (49) Hani münafıklar ve kalplerinde hasTalık bulunan kimseler, "Bunları dinleri aldaTmış" diyorlardı. Halbuki kim Allah'a Tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Enfal (50) Melekler, kafirlerin yüzlerine ve arTlarına vura vura ve "haydi Tadın yangın azabını" diyerek canlarını alırken bir görseydin.
Enfal (52) Bunların durumu Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın âyeTlerini inkar eTmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamışTı. Şüphesiz Allah kuvveTlidir, azabı çeTin olandır.
Enfal (53) Bunun sebebi şudur: Bir Toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değişTirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeTi değişTirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir.
Enfal (54) Bunların durumu, Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin âyeTlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak eTmişTik ve Firavun ailesini de suda boğmuşTuk. Hepsi de zalim kimselerdi.
Enfal (60) Onlara karşı gücünüz yeTTiği kadar kuvveT ve savaş aTları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakaT Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkuTursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size Tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.
Enfal (61) Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a Tevekkül eT. Çünkü o hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir.
Enfal (63) Eğer seni aldaTmak isTerlerse bilmiş ol ki sana yeTecek Allah'Tır. O, seni bizzaT kendi yardımıyla ve mü'minlerle desTekleyen ve onların kalplerini uzlaşTırandır.ŞayeT yeryüzündeki şeyleri Tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaşTıramazdın. FakaT Allah onların arasını uzlaşTırdı. Şüphesiz o muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Enfal (64) Ey Peygamber! Sana ve sana Tabi olan mü'minlere Allah yeTer.
Enfal (65) Ey Peygamber! Müminleri savaşa Teşvik eT. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
Enfal (67) Yeryüzünde düşmanı Tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfeaTini isTiyorsunuz, halbuki Allah ahireTi (kazanmanızı) isTiyor. Allah muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Enfal (69) ArTık elde eTTiğiniz ganimeTTen helal ve Temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekTen sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Tevbe (3) Hacc-ı ekber gününde1, Allah ve Resûlünden büTün insanlara bir bildiridir: Allah ve Resûlü, Allah'a orTak koşanlardan uzakTır. Eğer Tövbe ederseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz, şunu iyi bilin ki, siz Allah'ı âciz bırakabilecek değilsiniz. İnkârcılara, elem dolu bir azabı müjdele!
Tevbe (4) Ancak Allah'a orTak koşanlardan, kendileriyle anTlaşma yapmış olduğunuz, sonra da anTlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım eTmemiş olanlar, bu hükmün dışındadır. Onların anTlaşmalarını, süreleri biTinceye kadar Tamamlayın. Şüphesiz Allah, kendine karşı gelmekTen sakınanları sever.
Tevbe (5) Haram aylar çıkınca bu Allah'a orTak koşanları arTık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözeTleme yerine oTurup onları gözeTleyin. Eğer Tövbe ederler, namazı kılıp zekâTı da verirlerse, kendilerini serbesT bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhameT edicidir.
Tevbe (6) Eğer Allah'a orTak koşanlardan biri senden sığınma Talebinde bulunursa, Allah'ın kelâmını işiTebilmesi için ona sığınma hakkı Tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaşTır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir.
Tevbe (10) Bir mü'min hakkında ne akrabalık (bağlarını), ne de anTlaşma (yükümlülüğünü) gözeTirler. İşTe onlar Taşkınlık yapanların Ta kendileridir.
Tevbe (11) FakaT Tövbe edip, namazı kılar ve zekâTı verirlerse, arTık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme âyeTleri işTe böyle ayrı ayrı açıklarız.
Tevbe (13) Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üsTelik size Tecavüzü ilk defa kendileri başlaTan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, -eğer siz gerçek mü'minler iseniz- kendisinden korkmanıza daha lâyıkTır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >