"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Müminun (18) Biz gökTen belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde TuTTuk. Bizim onu Tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeTer.
Müminun (22) Onların üzerinde ve gemilerde Taşınırsınız.
Müminun (24) Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üsTünlük Taslamak isTiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki aTalarımızdan böyle bir şey duymadık."
Müminun (27) Bunun üzerine Nûh'a, "Bizim gözeTimimiz alTında ve vahyimize göre o gemiyi yap" diye vahyeTTik. "Bizim emrimiz gelip de Tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup TTığında Nûh'a) dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çifT, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır."
Müminun (35) "O, öldüğünüz, Toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin Tekrar muTlaka (dirilTilip) çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?"
Müminun (37) "HayaT, bu dünya hayaTından ibareTTir. Ölürüz ve yaşarız. Biz Tekrar dirilTilecek değiliz."
Müminun (41) Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör-çöp yığını haline geTirdik. Zalimler Topluluğu Allah'ın rahmeTinden uzak olsun!
Müminun (46) Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar) büyüklük Tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir Topluluk oldular.
Müminun (51) Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yapTığınız şeyleri Tamamen bilirim.
Müminun (52) Şüphesiz bu (İslâm) Tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyle ise bana karşı gelmekTen sakının.
Müminun (57) Rablerinin azameTinden korkup TiTreyenler,
Müminun (67) Çünkü âyeTlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük Taslayarak arkanızı döner geceleyin Toplanıp hezeyanlar savururdunuz.
Müminun (69) Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini Tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar?
Müminun (79) O, sizi yeryüzünde yaraTıp TüreTendir. Sadece O'nun huzurunda Toplanacaksınız.
Müminun (80) O, dirilTendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini Takib eTmesi de O'na aiTTir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?
Müminun (82) Dediler ki: "GerçekTen biz, ölüp bir Toprak ve kemik yığını haline geldikTen sonra mı Tekrar dirilTileceğiz?"
Müminun (83) Andolsun, biz de bizden önce aTalarımız da bununla TehdiT edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir.
Müminun (94) De ki: "Ey Rabbim! Onlara yönelTilen TehdiTleri bana muTlaka gösTereceksen, beni o zalim milleTin içinde bulundurma."
Müminun (95) Bizim onlara yönelTTiğimiz TehdiTleri sana gösTermeye elbeTTe gücümüz yeTer.
Müminun (100) NihayeT onlardan birine ölüm gelince, "Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, Terk eTTiğim dünyada salih bir amel yapayım" der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibareTTir. Onların arkasında, Tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >