"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Rum (24) Korku ve ümiT kaynağı olarak şimşeği size gösTermesi, gökTen yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilTmesi, onun (varlığının ve kudreTinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir Toplum için elbeTTe ibreTler vardır.
Rum (27) O, başlangıçTa yaraTmayı yapan, sonra onu Tekrarlayacak olandır. Bu O'na göre (ilk yaraTmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfaTlar O'nundur. O, muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Rum (28) Allah size kendinizden şöyle bir örnek geTirdi: Kölelerinizden, verdiğimiz rızıklarda sizinle eşiT haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz orTaklarınız var mı? Düşünen bir Topluluk için âyeTleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
Rum (30) Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yaraTTığı fıTraTa5 sımsıkı TuTun. Allah'ın yaraTmasında hiçbir değişTirme yokTur.6 İşTe bu dosdoğru dindir. FakaT insanların çoğu bilmezler.
Rum (33) İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmeT TaTTırınca da, bir bakarsın ki içlerinden bir grup, Rablerine orTak koşuyorlar.
Rum (36) İnsanlara bir rahmeT TaTTırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir köTülük gelirse, bir de bakarsın ki ümiTsizliğe düşerler.
Rum (37) Allah'ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kısTığını görmediler mi? Bunda inanan bir Toplum için elbeTTe ibreTler vardır.
Rum (41) İnsanların kendi işledikleri (köTülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma orTaya çıkmışTır. Dönmeleri için Allah, yapTıklarının bazı (köTü) sonuçlarını (dünyada) onlara TaTTıracakTır.
Rum (43) Allah Tarafından, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.
Rum (46) Rüzgarları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi, Allah'ın (varlık ve kudreTinin) delillerindendir. O bunu, size rahmeTinden TaTTırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lüTfundan rızkınızı aramanız ve şükreTmeniz için yapar.
Rum (58) Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her Türlü misali verdik. Andolsun, eğer sen onlara bir âyeT geTirsen, inkâr edenler muTlaka, "Siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız" derler.
Rum (60) SabreT. Şüphesiz, Allah'ın va'di gerçekTir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe (ve Tedirginliğe) sürüklemesinler.
Lokman (32) Onları (denizde,) bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurTarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orTa yolu TuTar. Bizim âyeTlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.
Lokman (30) Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın Ta kendisidir, onu bırakıp da TapTıkları ise bâTıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyükTür.
Lokman (28) (Ey insanlar!) Sizin yaraTılmanız ve öldükTen sonra Tekrar dirilTilmeniz ancak bir Tek insanı yaraTmak ve dirilTmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işiTendir, hakkıyla görendir.
Lokman (27) Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona kaTılsa, Allah'ın sözleri (yazmakla) yine de Tükenmez. Şüphesiz Allah muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Lokman (22) Kim iyilik yaparak kendini Allah'a Teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa TuTunmuşTur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır.
Lokman (20) Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmeTinize verdiğini ve açıkça yahuT gizlice üzerinizdeki nimeTlerini Tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol gösTericisi ve aydınlaTıcı bir kiTabı olmadan Allah hakkında TarTışıp duranlar vardır.
Lokman (19) "Yürüyüşünde Tabii ol. Sesini alçalT. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir!"
Lokman (16) (Lokmân öğüTlerine şöyle devam eTTi:) "Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal Tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahuT göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır geTirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >