"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Hicr (87) Andolsun, biz sana Tekrarlanan yedi âyeTi ve büyük Kur'an'ı verdik.
Hicr (98) O halde Rabbini hamd ile Tesbih eT (yücelT) ve secde edenlerden ol.
Nahl (7) Onlar ağırlıklarınızı, sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere Taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhameTlidir.
Nahl (11) Allah o su ile size; ekin, zeyTin, hurma ağaçları, üzümler ve her Türlü meyvelerden biTirir. ElbeTTe bunda düşünen bir kavim için bir ibreT vardır.
Nahl (13) Sizin için yeryüzünde çeşiTli renk ve biçimlerle yaraTTığı şeyleri de sizin hizmeTinize verdi. ÖğüT alan bir Toplum için bunda ibreTler vardır.
Nahl (14) O, Taze eT yemeniz ve Takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmeTinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara giTTiğini görürsün. (BüTün bunlar) onun lüTfundan nasip aramanız ve şükreTmeniz içindir.
Nahl (20) Allah'ı bırakıp da TapTıkları şeyler, yaraTılmış olduklarına göre hiçbir şey yaraTamazlar.
Nahl (22) Sizin ilahınız Tek bir ilahTır. AhireTe inanmayanların kalpleri bunu inkâr eTmekTe, kendileri de büyüklük TaslamakTadırlar.
Nahl (23) Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük Taslayanları hiç sevmez.
Nahl (25) Böylece kıyameT gününde kendi günahlarını Tam olarak, bilgisizce sapTırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. DikkaT eT, yüklendikleri ne köTüdür.
Nahl (26) Onlardan öncekiler de Tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını, Temelinden gelip yıkTı da Tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi.
Nahl (28) O kafirler, nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar Teslim olup, "Biz hiçbir köTülük yapmıyorduk" derler. (Melekler de şöyle diyecekler:) "Hayır! Allah sizin yapmakTa olduklarınızı hakkıyla bilmekTedir."
Nahl (29) "Haydi, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük Taslayanların yeri ne köTüdür!"
Nahl (35) Allah'a orTak koşanlar dediler ki: "Allah dileseydi ne biz, ne de aTalarımız O'ndan başka hiçbir şeye Tapmazdık, O'nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışTı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir Tebliğdir.
Nahl (36) Andolsun biz, her ümmeTe, "Allah'a kulluk edin, TâğûTTan kaçının" diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola ileTTi, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
Nahl (42) Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine Tevekkül eden kimselerdir.
Nahl (45) Tü işler yapmak için Tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya (ansızın) bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular?
Nahl (48) Allah'ın yaraTTığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve Tevazu ile boyun eğerek sağa ve sola dönmekTedir.
Nahl (49) Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük Taslamadan Allah'a boyun eğerler.
Nahl (51) Allah şöyle dedi: "İki ilah edinmeyin. O, ancak Tek ilahTır. O halde yalnız benden korkun."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >