"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Hicr (62) Elçiler (melekler) LûT'un ailesine gelince LûT onlara, "GerçekTen siz Tanınmayan kimselersiniz" dedi.
Hicr (38) Allah da, "O halde sen vakTi (yalnızca benim Tarafımdan) bilinen güne (kıyameTe) kadar mühleT verilenlerdensin" dedi.
Hicr (36) İblis: "Rabbim! Öyle ise onların Tekrar dirilTilecekleri güne kadar bana mühleT ver" dedi.
Hicr (22) Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu Toplayıp depolayan da siz değilsiniz.
Hicr (18) Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir aTTakip eTmekTedir.
Hicr (15) Onlara gökTen bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir Toplumuz" derlerdi.
Hicr (10) Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki Topluluklara da peygamber gönderdik.
Hicr (12) Aynı şekilde (onların TuTumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız.
Hicr (5) Hiçbir Toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.
İbrahim (3) Dünya hayaTını ahireTe Tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili gösTermek isTeyenler var ya, işTe onlar derin bir sapıklık içindedirler.
İbrahim (10) Peygamberleri dedi ki: "Gökleri ve yeri yaraTan Allah hakkında şüphe mi var? (Halbuki) O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar erTelemek için sizi (imana) çağırıyor. Onlar, "Siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın TapTıklarından alıkoymak isTiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil geTirin" dediler.
İbrahim (11) Peygamberleri onlara dedi ki: "Biz ancak sizin gibi birer insanız. FakaT Allah kullarından dilediğine (peygamberlik) nimeTini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil geTirmemiz haddimize değil. Mü'minler ancak Allah'a Tevekkül eTsinler."
İbrahim (12) "Allah bize yollarımızı dosdoğru gösTermişken, biz ne diye ona Tevekkül eTmeyelim? Bize yapTığınız eziyeTe elbeTTe kaTlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a Tevekkül eTsinler."
İbrahim (14) "Onlardan sonra sizi elbeTTe o yere yerleşTireceğiz. Bu, makamımdan korkan ve Tehdidimden sakınan kimseler içindir."
İbrahim (21) İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük Taslayanlara diyecek ki: "Şüphesiz bizler size uymuşTuk, şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?" Onlar da, "Eğer Allah bizi doğru yola erişTirseydi biz de sizi doğru yola erişTirirdik. Şimdi sızlansak da, sabreTsek de bizim için birdir. ArTık bizim için hiçbir kurTuluş yokTur" derler.
İbrahim (32) Allah, gökleri ve yeri yaraTan, gökTen yağmur indiren ve onunla size rızık olarak Türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmeTinize sunandır.
İbrahim (35) Hani İbrahim demişTi ki: "Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı puTlara TapmakTan uzak TuT."
İbrahim (46) Onlar gerçekTen Tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile, Tuzakları Allah kaTındadır (Allah onu bilir).
İbrahim (52) Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak Tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüT alsınlar diye insanlara bir bildiridir.
Hicr (86) Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaraTanın (ve herşeyi) bilenin Ta kendisidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >