"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Neml (17) Süleyman’ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde Toplandı. Hep birlikTe düzenli olarak sevk ediliyorlardı.
Neml (19) Süleyman, onun bu sözüne Tebessüm ile gülerek dedi ki: "Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimeTlere şükreTmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk eT ve beni rahmeTinle salih kullarının arasına kaT!"
Neml (23) "Ben, onlara (Sebe halkına) hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir TahTı olan bir kadın gördüm."
Neml (24) "Onun ve kavminin, Allah’ı bırakıp güneşe TapTıklarını gördüm. ŞeyTan onlara yapTıklarını süslü gösTermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar."
Neml (31) "MekTup Süleyman’dan gelmişTir. O, "Bismillahirrahmânirrahîm" diye başlamakTa ve içinde ‘Bana karşı büyüklük Taslamayın ve TeslimiyeT gösTererek bana gelin’ denilmekTedir."
Neml (38) Süleyman, "Ey ileri gelenler! Onlar bana Teslim olmadan önce hanginiz bana onun (kraliçenin) TahTını geTirebilir?"
Neml (40) KiTapTan bilgisi olan biri, "Ben onu, gözünü kapayıp açmadan önce sana geTiririm" dedi. Süleyman TahTı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: "Bu, şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için, Rabbimin bana bir lüTfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreTmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerTTir."
Neml (41) Süleyman, "TahTını Tanınmaz hale geTirin. Bakalım Tanıyacak mı, yoksa Tanımayacaklardan mı olacak?" dedi.
Neml (42) Belkıs gelince, "Senin TahTın böyle mi?" denildi. O da, "Sanki o! FakaT zaTen daha önce bize bilgi verilmişTi ve biz TeslimiyeT gösTermişTik" dedi.
Neml (43) Daha önce Allah’Tan başka TapTığı şeyler ona engel olmuşTu. Çünkü o inkâr eden bir kavimden idi.
Neml (44) Ona "köşke gir" denildi. Köşkü görünce onu(zeminini) derin bir su sandı ve eTeklerini Topladı. Süleyman ona "Bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşkTür" dedi. Belkıs, "Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmeTmişTim. Şimdi ise Süleyman ile birlikTe âlemlerin Rabbi olan Allah’a Teslim oldum" dedi.
Neml (50) Onlar bir Tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir Tuzak kurdu.
Neml (51) Bak onların Tuzaklarının sonucu nasıl oldu: Biz onları ve kavimlerini Topyekün helak eTTik.
Neml (55) "Siz kadınları bırakıp şehveTle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yapTığını bilmez bir Toplumsunuz."
Neml (56) Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: "LûT’un ailesini memlekeTinizden çıkarın. Çünkü onlar Temiz kalmak isTeyen insanlarmış(!)"
Neml (57) Biz de onu ve ailesini kurTardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını Takdir eTTik.
Neml (58) Onların üzerine bir yağmur (gibi Taş) yağdırdık. (Başlarına gelecekler konusunda) uyarılanların yağmuru ne köTüydü!
Neml (60) YahuT gökleri ve yeri yaraTan ve size gökTen yağmur indirip, onunla, ağaçlarını sizin yeTTiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana geTiren mi? Allah ile birlikTe başka ilah mı var!? Hayır onlar (Allah’a) eş TuTan bir kavimdir.
Neml (64) Yoksa, başlangıçTa yaraTmayı yapan, sonra onu Tekrarlayan ve sizi gökTen ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile birlikTe başka bir ilah mı var!? De ki, "Eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi geTirin."
Neml (67) İnkar edenler dediler ki: "Biz ve babalarımız Toprak olmuş iken mi, gerçekTen bizler mi (dirilTilip) çıkarılacağız?"
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >