"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Hud (123) Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsusTur. BüTün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk eT ve ona Tevekkül eT. Rabbin yapTıklarınızdan habersiz değildir.
Yusuf (5) Babası, şöyle dedi: "Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlaTma. Yoksa, sana Tuzak kurarlar. Çünkü şeyTan, insanın apaçık düşmanıdır."
Yusuf (6) "İşTe Rabbin seni böylece seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğreTecek ve daha önce aTaların İbrahim ve İshak'a nimeTlerini Tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna da TamamlayacakTır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmeT sahibidir."
Yusuf (8) Kardeşleri dediler ki: "Biz güçlü bir Topluluk olduğumuz halde Yûsuf ve kardeşi (Bünyamin) babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir."
Yusuf (14) Onlar da, "Andolsun biz kuvveTli bir Topluluk iken onu kurT yerse (o Takdirde) biz gerçekTen hüsrana uğramış oluruz" dediler.
Yusuf (19) Bir kervan gelmiş sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca "Müjde! Müjde, İşTe bir oğlan!" dedi. O'nu alıp bir TicareT malı olarak sakladılar. Oysa Allah, onların yapTıklarını biliyordu.
Yusuf (28) Kadının kocası Yûsuf'un gömleğinin arkadan yırTıldığını görünce dedi ki: "Şüphesiz bu, siz kadınların Tuzağıdır. Şüphesiz sizin Tuzağınız çok büyükTür."
Yusuf (30) Şehirde bir Takım kadınlar, "Aziz'in karısı, (hizmeTçisi olan) delikanlısından murad almak isTemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz" dediler.
Yusuf (33) Yûsuf, "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâveT eTTiği şeyden daha sevimlidir. Onların Tuzaklarını benden uzaklaşTırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum" dedi.
Yusuf (34) Rabbi onun duasını kabul eTTi ve kadınların Tuzaklarını ondan uzaklaşTırdı. Şüphesiz ki o, hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir.
Yusuf (36) Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, "Ben rüyamda şaraplık üzüm sıkTığımı gördüm" dedi. Diğeri, "Ben de rüyamda başımın üzerinde, kuşların yediği bir ekmek Taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz" dedi.
Yusuf (39) "Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa muTlak hakimiyeT sahibi olan Tek Allah mı?"
Yusuf (40) "Siz Allah'ı bırakıp; sadece sizin ve aTalarınızın TakTığı bir Takım isimlere (düzmece ilahlara) Tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemişTir. Hüküm ancak Allah'a aiTTir. O, kendisinden başka hiçbir şeye Tapmamanızı emreTmişTir. İşTe en doğru din budur. FakaT insanların çoğu bilmezler."
Yusuf (52) (Yûsuf), "Benim böyle yapmam, Aziz'in; yokluğunda, benim kendisine hainlik eTmediğimi ve Allah'ın, hainlerin Tuzaklarını başarıya ulaşTırmayacağını bilmesi içindi" dedi.
Yusuf (53) "Ben nefsimi Temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhameT eTTiği hariç, nefis aşırı derecede köTülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhameT edendir" dedi.
Yusuf (58) (Derken) Yûsuf'un kardeşleri çıkageldiler ve yanına girdiler. Yûsuf onları Tanıdı, onlar ise Yûsuf'u Tanımıyorlardı.
Yusuf (59) Yûsuf onların yüklerini hazırlaTınca dedi ki: "Sizin baba bir kardeşinizi de bana geTirin. Görmüyor musunuz, ölçeği Tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim."
Yusuf (60) "Eğer onu bana geTirmezseniz, arTık benim yanımda size verilecek Tek ölçek (zahire) bile yokTur ve bir daha da bana yaklaşmayın."
Yusuf (67) Sonra da, "Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'Tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaşTıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona Tevekkül eTTim.5 Tevekkül edenler de yalnız ona Tevekkül eTsinler" dedi.
Yusuf (79) Yûsuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını TuTmakTan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o Takdirde zulmeTmiş oluruz" dedi.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >