"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Mülk (30) De ki: "Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim Temiz bir akar su geTirir?"
Kalem (3) Şüphesiz sana Tükenmez bir mükâfaT vardır.
Kalem (14) Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz Taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; büTün bunların öTesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.
Kalem (18) (Bunu Tasarlarken) isTisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.)
Kalem (20) Böylece bahçe, (anızı) yakılmış Toprağa döndü.
Kalem (28) Onların en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size ‘Rabbinizi Tespih eTseydiniz ya! dememiş miydim?" dedi.
Kalem (29) Onlar, "Rabbimizi Tesbih ederiz (yücelTiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz" dediler.
Kalem (45) Onlara mühleT veriyorum. Şüphesiz benim Tuzağım sağlamdır.
Hakka (12) Şüphesiz, (Nûh zamanında) su basTığı vakiT, sizi gemide biz Taşıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.
Hakka (16) Gök de yarılmış ve arTık o gün o da çökmeye yüz TuTmuşTur.
Hakka (17) Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üsTünde sekiz Taşıyıcı Taşır.
Hakka (25) KiTabı kendisine sol Tarafından verilen ise şöyle der: "Keşke kiTabım bana verilmeseydi."
Hakka (34) "Yoksulu doyurmaya Teşvik eTmiyordu."
Hakka (40) Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'dan alıp Tebliğ eTTiği) sözüdür.
Hakka (43) O, âlemlerin Rabbi Tarafından indirilmedir.
Hakka (52) O halde sen, yüce Rabbinin adıyla Tespih eT.
Mearic (3) Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah Tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaşTıramayacağı azabı sordu.
Mearic (14) Birbirlerine gösTerilirler. Günahkâr kimse isTer ki, o günün azabından kurTulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran Tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurTarsın.
Mearic (18) O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; serveT Toplayıp yığanı kendine çağırır.
Mearic (26) Onlar ceza gününü Tasdik eden kimselerdir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >