"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Lokman (14) İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emreTTik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında TaşımışTır. Onun süTTen kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşTe onun için) insana şöyle emreTTik: "Bana ve anne babana şükreT. Dönüş banadır."
Lokman (11) İşTe Allah'ın yaraTTıkları! Haydi, Allah'ı bırakıp da TapTıklarınızın yaraTTığını bana gösTerin! Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler.
Lokman (10) Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yaraTTı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabiT dağlar yerleşTirdi ve orada her Türlü canlıyı yaydı. GökTen de yağmur indirip orada her Türden güzel ve faydalı biTki biTirdik.
Lokman (5) İşTe onlar, Rablerinden gelen bir hidayeT üzeredirler ve işTe onlar kurTuluşa erenlerin Ta kendileridir.
Secde (2) Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu KiTab'ın indirilişi, âlemlerin Rabbi Tarafındandır.
Secde (3) Yoksa "Onu Muhammed uydurdu" mu diyorlar? Hayır o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin Tarafından indirilmiş gerçekTir.
Secde (10) (Kâfirler dediler ki:) "Biz ToprakTa yok oldukTan sonra mı, biz mi yeniden yaraTılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar eTmekTedirler.
Secde (14) (Onlara şöyle denilecek:) "O halde bu gününüze kavuşmayı unuTmanıza karşılık azabı Tadın. Biz de sizi unuTTuk. YapmakTa olduklarınıza karşılık ebedi azabı Tadın."
Secde (15) Bizim âyeTlerimize ancak, kendilerine bu âyeTlerle öğüT verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek Tespih edenler inanırlar.
Secde (20) Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı aTTir. Oradan her çıkmak isTediklerinde oraya döndürülürler ve onlara, "YalanlamakTa olduğunuz aTeş azabını Tadın" denir.
Secde (21) Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahireTTeki) en büyük azapTan önce (dünyadaki) yakın azabı elbeTTe TaTTıracağız.
Ahzab (3) Allah'a Tevekkül eT, vekil olarak Allah yeTer.
Ahzab (10) Hani onlar size hem üsT Tarafınızdan hem alT Tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişTi. Siz de Allah'a karşı çeşiTli zanlarda bulunuyordunuz.
Ahzab (14) Eğer Medine'nin her Tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları isTenseydi, onu muTlaka yaparlardı; o konuda fazla gecikmezlerdi.
Ahzab (16) De ki: "Eğer siz ölümden ya da öldürülmekTen kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecekTir. O Takdirde bile (hayaTın zevklerinden) pek az yararlandırılırsınız."
Ahzab (22) Mü'minler düşman birliklerini görünce, "İşTe bu Allah'ın ve Resülünün bize vaad eTTiği şeydir. Allah ve Resülü doğru söylemişlerdir" dediler. Bu onların ancak imanlarını ve TeslimiyeTlerini arTırmışTır.
Ahzab (24) Bunun böyle olması Allah'ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafaTlandırması, dilerse münafıklara azap eTmesi yahuT onların Tövbesini kabul eTmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Ahzab (27) Allah sizi onların Topraklarına, yurTlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız Topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yeTendir.
Ahzab (33) Evlerinizde oTurun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekaTı verin. Allah'a ve Resülüne iTaaT edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi TerTemiz yapmak isTiyor.
Ahzab (35) Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü'min erkeklerle mü'min kadınlar, iTaaTkar erkeklerle iTaaTkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç TuTan erkeklerle oruç TuTan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işTe onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafaT hazırlamışTır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >