"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Yusuf (86) Yakub, "Ben Tasa ve üzünTümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah Tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim" dedi.
Yusuf (87) "Ey oğullarım! Gidin Yûsuf'u ve kardeşini araşTırın. Allah'ın rahmeTinden ümiT kesmeyin. Çünkü kâfirler Topluluğundan başkası Allah'ın rahmeTinden ümidini kesmez."
Yusuf (88) Bunun üzerine (Mısır'a dönüp) Yûsuf'un yanına girdiklerinde, "Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkınTı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi Tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafaTlandırır" dediler.
Yusuf (96) Müjdeci gelip gömleği Yakub'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, "Ben size, Allah Tarafından, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?" dedi.
Yusuf (100) Ana babasını TahTın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf'a) saygı ile eğildiler. Yûsuf dedi ki: "Babacığım! İşTe bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleşTirdi. ŞeyTan benimle kardeşlerimin arasını bozdukTan sonra; Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden geTirerek bana çok iyilikTe bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmeT sahibidir."
Yusuf (102) İşTe bu (kıssa), gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa onlar Tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin.
Yusuf (107) Yoksa Allah Tarafından kendilerini kuşaTacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyameTin ansızın gelip çaTmayacağından emin mi oldular?
Yusuf (110) NihayeT peygamberler ümiTlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada, onlara yardımımız geldi de, böylece dilediğimiz kimseler kurTuluşa erdirildi. Azabımız ise, suçlular Topluluğundan geri çevrilemez.
Yusuf (111) Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibreT vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. FakaT kendinden öncekileri Tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir Toplum için de bir yol gösTerici ve bir rahmeTTir.
Rad (3) O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana geTiren, orada her Türlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş yaraTandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için (Allah'ın varlığını gösTeren) deliller vardır.
Rad (4) Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler; bir kökTen çıkan çok gövdeli ve Tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üsTün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için (Allah'ın varlığını gösTeren) deliller vardır.
Rad (5) Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların, "Biz Toprak olunca yeniden mi yaraTılacakmışız?" demeleridir. İşTe bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşTe onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işTe onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Rad (11) İnsanı önünden ve ardından Takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değişTirmedikçe Allah onların durumunu değişTirmez. Allah, bir kavme köTülük diledi mi, arTık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'Tan başka hiçbir yardımcı da yokTur.
Rad (13) Gök gürlemesi O'na hamd ederek Tespih eder. Melekler de O'nun korkusundan Tespih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki O, azabı çok şiddeTli olandır.
Rad (30) (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmeTlerin geçmiş olduğu bir ümmeTe gönderdik ki, onlar Rahmân'ı inkar ederken sana vahyeTTiğimizi kendilerine okuyasın. De ki: "O, benim Rabbimdir. O'ndan başka hiçbir ilâh yokTur. Ben yalnız O'na Tevekkül eTTim, dönüşüm de yalnız O'nadır."
Rad (37) Böylece biz onu (Kur'an'ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah Tarafından senin için ne bir dosT vardır, ne de bir koruyucu.
Rad (40) Onlara vadeTTiğimiz azabın bir kısmını sana gösTersek de, (gösTermeden) senin ruhunu alsak da senin görevin sadece Tebliğ eTmekTir. Hesap görmek ise bize aiTTir.
Rad (42) Onlardan öncekiler de Tuzak kurmuşlardı. BüTün Tuzaklar Allah'a aiTTir. O, her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime aiT olduğunu bileceklerdir.
Hicr (74) Hemen onların alTını üsTüne geTirdik. Üzerlerine de balçıkTan pişirilmiş Taşlar yağdırdık.
Hicr (60) T'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). LûT'un karısı dışında onların hepsini kurTaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını Takdir eTTik."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >