"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Tarık (17) ArTık sen inkârcılara mühleT ver; onlara biraz zaman Tanı!
Ala (1) Yüce Rabbinin adını Tespih eT.
Ala (16) FakaT sizler dünya hayaTını Tercih ediyorsunuz.
Gaşiye (16) Orada yüksek TahTlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yasTıklar, serilmiş gösTerişli yaygılar vardır.
Fecr (1) Tan yerinin ağarmasına andolsun,
Fecr (3) ÇifTe ve Teke andolsun,
Fecr (18) Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi Teşvik eTmiyorsunuz.
Beled (18) Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı Tavsiye edenlerden, birbirine merhameTi Tavsiye edenlerden olanlar var ya, işTe onlar AhireT muTluluğuna erenlerdir.
Beled (13) O TuTsak bir boynu çözmek(köle azaT eTmek) Tir.
Şems (9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona köTülük duygusunu ve Takvasını (köTülükTen sakınma yeTeneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurTuluşa ermişTir.
Leyl (7) Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekTen sakınır ve en güzel sözü (kelime-i Tevhidi) Tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca ileTiriz.
Leyl (10) FakaT, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhTaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i Tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca ileTiriz.
Leyl (18) Temizlenmek için malını hayra veren en muTTekî (Allah'a karşı gelmekTen en çok sakınan) kimse o aTTen uzak TuTulacakTır.
Duha (3) Rabbin seni Terk eTmedi, sana darılmadı da.
Tin (1) Tîn'e ve zeyTûn'a andolsun.
Alak (12) Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyeT üzere ise; ya da Takvayı (Allah'a karşı gelmekTen sakınmayı) emrediyorsa!?
Alak (17) Haydi, TarafTarlarını çağırsın.
Kadir (4) Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her Türlü iş için iner de iner.
Kadir (5) O gece, Tan yerinin ağarmasına kadar bir esenlikTir.
Beyyine (2) Bu delil, TerTemiz sahifeleri okuyan, Allah Tarafından gönderilen bir peygamberdir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >