"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Kehf (20) "Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya Taşlayarak öldürürler, yahuT kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurTuluşa eremezsiniz."
Kehf (21) Böylece biz, (insanları) onların halinden haberdar eTTik ki, Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve kıyameTin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar (olayın mucizevi Tarafını ve asıl hikmeTini bırakmışlar da) aralarında onların durumunu TarTışıyorlardı. (Bazıları), "Onların üsTüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir" dediler. Duruma hakim olanlar ise, "Üzerlerine muTlaka bir mesciT yapacağız" dediler.
Kehf (22) (Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında aTıp TuTarak: "Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Yine, "Beş kişidirler, alTıncıları köpekleridir" diyecekler. Şöyle de diyecekler: "Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir." De ki: "Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. ZaTen onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında (Kur'an'daki) apaçık TarTışma (yı akTarmak) dan başka TarTışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.
Kehf (31) İşTe onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cenneTleri vardır. Orada TahTlar üzerine kurularak alTın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekTen yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıkTır! CenneT de ne güzel bir yaslanacak yerdir!
Kehf (37) Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki: "Seni ToprakTan, sonra bir damla döl suyundan yaraTan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkâr mı ediyorsun?"
Kehf (40) "Bağına girdiğinde ‘Mâşaallah! KuvveT yalnız Allah'ındır' deseydin ya!.. Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökTen bir afeT indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir Toprak haline geliverir."
Kehf (47) Dağları yürüTeceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir haTırla. Biz onları mahşerde Toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız.
Kehf (51) Ben onları ne göklerin ve yerin yaraTılışına, ne de kendilerinin yaraTılışına şahiT TuTTum. SapTıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim.
Kehf (54) Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her Türlü misali değişik şekillerde açıkladık. FakaT insan TarTışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
Kehf (59) İşTe zulmeTTiklerinde yok eTTiğimiz memlekeTler... Helak edilmeleri için de belli bir zaman Tayin eTmişTik.
Kehf (61) Onlar iki denizin birleşTiği yere varınca balıklarını unuTTular. Balık denizde yolunu TuTup kayıp giTTi.
Kehf (63) Genç, "Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada balığı unuTmuşum. –Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeyTan unuTTurdu- Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu TuTup giTmişTi" dedi.
Kehf (64) Mûsâ: "İşTe aradığımız bu idi" dedi. Bunun üzerine Tekrar izlerini Takip ederek gerisin geri döndüler.
Kehf (65) Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona kaTımızdan bir rahmeT vermiş, kendisine Tarafımızdan bir ilim öğreTmişTik.
Kehf (66) Mûsâ ona, "Sana öğreTilen bilgilerden bana, doğruya ileTici bir bilgi öğreTmen için sana Tabi olayım mı?" dedi.
Kehf (70) O da şöyle dedi: "O halde eğer bana Tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın."
Kehf (76) Mûsâ, "Eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, arTık benimle arkadaşlık eTme. Doğrusu, Tarafımdan (dilenecek son) özre ulaşTın (bu son özür dileyişim)" dedi.
Kehf (77) Yine yola koyuldular. NihayeT bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek isTediler. Halk onları konuk eTmek isTemedi. Derken orada yıkılmaya yüz TuTmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulTTu. Mûsâ, "İsTeseydin bu iş için bir ücreT alırdın" dedi.
Kehf (79) "O gemi, denizde çalışan bir Takım yoksul kimselere aiT idi. Onu yaralamak isTedim, çünkü onların ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı."
Kehf (85) O da (BaTı'ya giTmek isTedi ve) bir yol TuTTu.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >