"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Enbiya (70) Ona böyle bir Tuzak kurmak isTediler. FakaT biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük.
Enbiya (74) Biz LûT'a da bir hikmeT ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memlekeTTen kurTardık. GerçekTen onlar köTü bir Toplum idiler, fasık (Allah'ın emrinden çıkan kimseler) idiler.
Enbiya (77) ÂyeTlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım eTmişTik. Şüphesiz onlar köTü bir Toplumdu. Bu yüzden biz de onları Topyekün suda boğduk.
Enbiya (78) Dâvûd ile Süleyman'ı da haTırla. Hani bir ekin Tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişTi. Biz de hükümlerine şahiT olmuşTuk.
Enbiya (79) Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavraTmışTık. ZaTen her birine hükümranlık ve ilim vermişTik. Dâvûd ile birlikTe, Allah'ı Tespih eTmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik.
Enbiya (84) Biz de onun duasını kabul edip kendisinde derT namına ne varsa gidermişTik. Tarafımızdan bir rahmeT ve kullukTa bulunanlar için de bir ibreT olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermişTik.
Enbiya (87) Zünnûn'u da haTırla.8 Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) giTmişTi de kendisini asla sıkışTırmayacağımızı sanmışTı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yokTur. Seni eksikliklerden uzak TuTarım. Ben gerçekTen (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua eTTi.
Enbiya (89) Zekeriya'yı da haTırla. Hani o, Rabbine, "Rabbim! Beni Tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın" diye dua eTmişTi.
Enbiya (92) Şüphesiz bu (İslâm), Tek ümmeT (din) olarak sizin ümmeTiniz (dininiz)dir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin.
Enbiya (96) NihayeT Ye'cüc ve Me'cüc'ün önü açıldığı zaman her Tepeden akın ederler.
Enbiya (101) Şüphesiz kendileri için Tarafımızdan en güzel mükafaT hazırlanmış olanlar var ya; işTe bunlar cehennemden uzaklaşTırılmışlardır.
Enbiya (103) En büyük korku bile onları Tasalandırmaz ve melekler onları, "İşTe bu, size vaad edilen (muTlu) gününüzdür" diyerek karşılarlar.
Enbiya (104) Yazılı kağıT Tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. BaşlangıçTa ilk yaraTmayı nasıl yapTıysak, -üzerimize aldığımız bir vaad olarak- onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız.
Enbiya (106) Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir Toplum için yeTerli bir mesaj vardır.
Enbiya (108) De ki: "Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir Tek ilah olduğu vahyolunuyor. ArTık müslüman oluyor musunuz?"
Enbiya (109) Eğer yüz çevirirlerse, de ki: "(Bana emrolunanı, ayırım yapmadan) size eşiT olarak bildirdim. TehdiT edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı, bilmiyorum."
Hac (3) İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında TarTışmaya girer ve her azgın şeyTanın ardına düşer.
Hac (5) Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi ToprakTan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir "alaka"dan, sonra da yaraTılışı belli belirsiz bir "mudga"dan3 yaraTTık ki size (kudreTimizi) apaçık anlaTalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, Temyiz ve kuvveTTe) Tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaşTırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her Türden iç açıcı çifT çifT biTkiler biTirir.
Hac (6) Bu böyle. Çünkü Allah hakkın Ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri dirilTir ve O her şeye hakkıyla kadirdir.
Hac (9) İnsanlardan öylesi de vardır ki, ne bir ilmi, ne bir yol gösTericisi, ne de aydınlaTıcı bir kiTabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan sapTırmak için, Allah hakkında TarTışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyameT gününde de yangın azabını TaTTıracağız.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >