"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Zuhruf (6) Halbuki daha önceki Toplumlara da nice peygamberler göndermişTik.
Zuhruf (18) Süs içerisinde (narin bir biçimde) yeTTirilen ve TarTışmada (delilini erkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah'a isnad ediyorlar?
Zuhruf (26) Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişTi: "Şüphesiz ben sizin TapTıklarınızdan uzağım."
Zuhruf (27) "Ben ancak O, beni yaraTana Taparım. Şüphesiz O beni doğru yola ileTecekTir."
Zuhruf (33) Eğer büTün insanlar (kafirlere verdiğimiz nimeTlere bakıp küfürde birleşen) bir Tek ümmeT olacak olmasalardı, Rahmân'ı inkar edenlerin evlerine gümüşTen Tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.
Zuhruf (39) Onlara, "(Bu Temenniniz) bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmeTTiniz. Hepiniz azapTa orTaksınız" denir.
Zuhruf (42) YahuT da, onlara yapTığımız Tehdidi sana gösTeririz ki, bizim onlara gücümüz yeTer.
Zuhruf (54) Firavun kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine iTaaT eTTiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir Toplumdu.
Zuhruf (58) "Bizim Tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?" dediler. Bunu sadece seninle TarTışmak için orTaya aTTılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir Toplumdur.
Zuhruf (66) Onlar (bu Tavırlarıyla) ancak, kıyameT gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemekTedirler, halbuki bunun farkında değillerdir.
Zuhruf (71) Onlar için alTın Tepsiler ve kadehler dolaşTırılır. Canlarının isTediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız.
Zuhruf (83) Bırak onları, TehdiT edildikleri güne kavuşana kadar, (baTıl inançlarına) dalsınlar ve (dünya hayaTlarında) oynayadursunlar.
Zuhruf (86) Onu bırakıp TapTıkları şeyler şefaaT edemezler. Ancak bilerek hakka şâhiTlik edenler şefaaT edebilirler.
Duhan (18) O şöyle demişTi: "Allah'ın kullarını (esareT alTındaki İsrailoğullarını) bana Teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."
Duhan (19) "Allah'a karşı ululuk Taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) geTiriyorum."
Duhan (20) "Şüphesiz ki ben, beni Taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."
Duhan (22) Sonra Mûsâ Rabbine, "Bunlar günahkâr bir Toplumdur" diye seslendi.
Duhan (23) Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü Takip edileceksiniz."
Duhan (28) İşTe böyle! Onları başka bir Topluma miras bırakTık.
Duhan (37) Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk eTTik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >