"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Saffat (166) "Şüphesiz biz (Allah'ı) Tespih edip yücelTenleriz."
Sad (5) "İlahları bir Tek ilah mı yapTı? GerçekTen bu çok Tuhaf bir şey!"
Sad (8) İçlerinden ileri gelenler, "Gidin, ilahlarınıza Tapmaya devam edin. İşTe bu isTenen şeydir. Biz bunu son dinde (en son dinî inanışlarda) duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir (Kur'an) içimizden ona mı indirildi?" diyerek kalkıp giTTiler. Hayır, onlar benim Zikrimden (Kur'an'-dan) şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı TaTmadılar.
Sad (19) Kendisiyle birlikTe Tesbih eTsinler diye biz, dağları ve Toplanıp gelen kuşları Dâvûd'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi.
Sad (23) İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benim ise bir Tek koyunum var. Böyle iken "Onu da bana ver" dedi ve TarTışmada beni basTırdı."
Sad (28) Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesaT çıkaranlar gibi mi TuTacağız? Yoksa Allah'a karşı gelmekTen sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi TuTacağız?
Sad (31) Hani ona akşamüsTü bir ayağını Tırnağı üsTüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu aTlar sunulmuşTu.
Sad (34) Andolsun, biz Süleyman'ı imTihan eTTik. TahTının üsTüne bir ceseT bırakTık. Sonra Tövbe edip bize yöneldi.
Sad (43) Biz ona Tarafımızdan bir rahmeT ve akıl sahiplerine bir öğüT olmak üzere ailesini ve onlarla birlikTe bir o kadarını bahşeTTik.
Sad (54) İşTe bu bizim verdiğimiz rızıkTır. Ona asla Tükenme yokTur.
Sad (57) İşTe (azap), onu TaTsınlar: Bir kaynar su ve bir irin.
Sad (59) (Kendi aralarında şöyle derler:) "İşTe sizinle beraber cehenneme Tıkılacak bir grup. Onlara rahaT ve huzur olmasın! Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir."
Sad (69) "Aralarında TarTışTıkları sırada, yüce Topluluğa (ileri gelen melekler Topluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yokTu."
Sad (73) Derken büTün melekler Topluca saygı ile eğildiler.
Sad (74) Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük Tasladı ve kafirlerden oldu.
Sad (75) Allah, "Ey İblis! "Ellerimle yaraTTığıma saygı ile eğilmekTen seni ne alıkoydu? Büyüklük mü Tasladın, yoksa üsTünlerden mi oldun?" dedi.
Zümer (63) Göklerin ve yerin anahTarları O'nundur. Allah'ın âyeTlerini inkar edenler var ya, işTe onlar ziyana uğrayanların Ta kendileridir.
Zümer (59) (Allah şöyle diyecek:) "Hayır, öyle değil! ÂyeTlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük Tasladın ve inkarcılardan oldun."
Zümer (60) KıyameT günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün, yüzleri kapkara kesilmişTir. Büyüklük Taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok!?
Zümer (54) Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na Teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >