"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Nahl (108) İşTe onlar, Allah'ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşTe onlar gafillerin Ta kendileridir.
Nahl (109) Hiç şüphesiz onlar, ahireTTe ziyana uğrayanların da Ta kendileridir.
Nahl (112) Allah şöyle bir memlekeTi misal verdi: Orası güven ve huzur içinde idi. Oraya her TarafTan bolca rızık gelirdi. FakaT Allah'ın nimeTlerine nankörlük eTTiler; bu yüzden yapTıklarına karşılık Allah onlara şiddeTli açlık ve korku ızdırabını TaTTırdı.
Nahl (114) ArTık Allah'ın size helâl ve Temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadeT ediyorsanız, Allah'ın nimeTine şükredin.
Nahl (119) Sonra, şüphesiz ki Rabbin; cahillik sebebiyle köTülük yapan, sonra bunun ardından Tövbe eden ve durumunu düzelTenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbeTTe çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Nahl (127) SabreT! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkınTıya düşme.
İsra (3) Ey kendilerini Nûh ile birlikTe (gemide) Taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki, o çok şükreden bir kuldu.
İsra (6) Sonra onlara karşı size Tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik; sayınızı daha da çoğalTTık.
İsra (22) Allah ile birlikTe başka bir Tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnızlığa iTilmiş olarak kalırsın.
İsra (23) Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadeT eTmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emreTTi. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihTiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara TaTlı ve güzel söz söyle.
İsra (24) Onlara merhameT ederek Tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yeTTirdikleri gibi sen de onlara acı."
İsra (25) Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah Tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.
İsra (35) ÖlçTüğünüzde ölçmeyi Tam yapın, doğru Terazi ile TarTın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.
İsra (43) Allah, her Türlü eksiklikTen uzakTır, onların söylediklerinin öTesindedir, yücedir.
İsra (44) Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı Tespih ederler. Her şey O'nu hamd ile Tespih eder. Ancak, siz onların Tespihlerini anlamazsınız. O, halîm'dir (hemen cezalandırmaz, mühleT verir), çok bağışlayandır.
İsra (48) Bak senin için ne Türlü benzeTmeler yapTılar da sapTılar. ArTık (doğru) yolu bulamazlar.
İsra (50) De ki: "(Şüphe mi var?) İsTer Taş olun isTer demir!"
İsra (51) "YahuT aklınızca, dirilTilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, (yine de dirilTileceksiniz.)" Diyecekler ki: "Peki bizi hayaTa Tekrar kim döndürecek?" De ki: "Sizi ilk defa yaraTan". Bunun üzerine başlarını sana (alaylı bir Tarzda) sallayacaklar ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Yakın olsa gerek!"
İsra (62) Yine demişTi ki: "Benden üsTün TuTTuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyameTe kadar erTelersen, onun soyunu, pek azı hariç, (azdırarak) konTrolüm alTına alacağım."
İsra (63) Allah şöyle dedi: "Çekil, giT". Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem Tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacakTır."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >