"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Tegabun (13) Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü'minler yalnız Allah'a Tevekkül eTsinler.
Tegabun (16) O halde, gücünüz yeTTiği kadar Allah'a karşı gelmekTen sakının. Dinleyin, iTaaT edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işTe onlar kurTuluşa erenlerin Ta kendileridir.
Talak (2) Boşanan kadınlar iddeTlerinin sonuna varınca onları güzelce TuTun, yahuT onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahiT TuTun. ŞahiTliği Allah için dosdoğru yapın. İşTe bununla Allah'a ve ahireT gününe inanan kimselere öğüT verilmekTedir. Kim Allah'a karşı gelmekTen sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.
Talak (3) Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a Tevekkül ederse, O kendisine yeTer. Şüphesiz Allah emrini yerine geTirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuşTur.
Talak (4) Kadınlarınızdan âdeTTen kesilmiş olanlarla, henüz âdeT görmeyenler hususunda TereddüT ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekTen sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.
Talak (9) Böylece yapTıklarının cezasını TaTTılar ve işlerinin sonu Tam bir hüsran oldu.
Tahrim (4) (Ey peygamber'in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah'a Tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü'minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.
Tahrim (5) Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebaTla iTaaT eden, Tövbe eden, ibadeT eden, oruç TuTan, dul ve bakire eşler verebilir.
Tahrim (6) Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıTı insanlar ve Taşlar olan aTTen koruyun. O aTeşin başında gayeT kaTı, çeTin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
Tahrim (8) Ey iman edenler! Allah'a içTenlikle Tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin köTülüklerinizi örTer ve peygamberi ve onunla birlikTe iman edenleri uTandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cenneTlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlaTır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için Tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeTer" derler.
Tahrim (11) Allah, iman edenlere ise, Firavun'un karısını örnek gösTerdi. Hani o, "Rabbim! Bana kaTında, cenneTTe bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yapTığı işlerden koru ve beni zalimler Topluluğundan kurTar!" demişTi.
Mülk (3) O, yedi göğü Tabaka Tabaka yaraTandır. Rahmân'ın yaraTışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çaTlak (ve düzensizlik) görüyor musun?
Mülk (4) Sonra Tekrar Tekrar bak; bakışların (aradığı çaTlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve biTkin halde sana dönecekTir.
Mülk (5) Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donaTTık. Onları şeyTanlara aTılan Taşlar yapTık ve (ahireTTe de) onlara alevli aTeş azabını hazırladık.
Mülk (8) Neredeyse cehennem öfkeden çaTlayacakTır! Oraya her bir Topluluk aTıldıkça oranın bekçileri onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.
Mülk (17) YahuT gökTekinin, üzerinize Taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz!
Mülk (19) ÜsTlerinde kanaT çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân TuTuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir.
Mülk (24) De ki: "O, Sizi yeryüzünde yaraTıp çoğalTandır. Ancak onun huzurunda Toplanacaksınız."
Mülk (25) "Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu TehdiT ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar.
Mülk (29) De ki: "O, Rahmân'dır. O'na iman eTTik, yalnızca ona Tevekkül eTTik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!"
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >