"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Hac (11) İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. ŞâyeT başına bir köTülük gelirse gerisin geri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybeTmişTir, ahireTi de. İşTe bu apaçık ziyanın Ta kendisidir.
Hac (12) O, Allah'ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeylere Tapar. Bu da derin sapıklığın Ta kendisidir.
Hac (13) Zararı faydasından daha yakın olana Tapar. O (TapTığı) ne köTü yardımcı, ne fena yoldaşTır!
Hac (15) Her kim ona (Muhammed'e) Allah'ın dünyada ve ahireTTe asla yardım eTmeyeceğini zannediyorsa hemen Tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın; başvurduğu (bu yönTem), öfkelendiği şeyi giderecek mi?
Hac (19) İşTe iki hasım Taraf ki, Rableri hakkında TarTışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için aTTen giysiler biçilmişTir. Başlarının üsTünden de kaynar su dökülür.
Hac (21) Onlar için bir de demirden Topuzlar vardır.
Hac (25) İnkar edenler ile Allah'ın yolundan ve içinde, yerli, misafir büTün insanları eşiT kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar (azabı hak eTmişlerdir.) Kim de orada zulmederek hakTan sapmak isTerse biz ona elem dolu bir azapTan TaTTıracağız.
Hac (26) Hani biz İbrahim'e, Kâbe'nin yerini, "Bana hiçbir şeyi orTak koşma; evimi, Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için Temizle" diye belirlemişTik.
Hac (28) Gelsinler ki, kendilerine aiT bir Takım menfaaTlere şahiT olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde5 (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. ArTık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.
Hac (29) Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine geTirsinler ve BeyT-i ATik'i (Kâbe'yi) Tavaf eTsinler.
Hac (30) Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösTerirse bu Rabbi kaTında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında6 büTün hayvanlar size helal kılındı. ArTık puTlara Tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.
Hac (32) Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini (kurbanlıklarını) yücelTirse şüphesiz ki bu kalplerin Takvasından (Allah'a karşı gelmekTen sakınmasından)dır.
Hac (33) Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir Takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer BeyT-i ATik (Kâbe)'dir.
Hac (34) Her ümmeT için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşTe sizin ilahınız bir Tek ilahTır. Şu halde yalnız ona Teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!
Hac (37) Onların eTleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. FakaT ona sizin Takvanız (Allah'a karşı gelmekTen sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmeTinize verdi ki, size doğru yolu gösTerdiğinden dolayı Allah'ı büyük Tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
Hac (52) Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey Temenni eTTiği zaman, şeyTan onun bu Temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeyTanın vesvesesini giderir. Sonra Allah âyeTlerini sağlamlaşTırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Hac (62) Bu böyle. Çünkü Allah hakkın Ta kendisidir. O'nu bırakıp da TapTıkları ise baTılın Ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyükTür.
Hac (65) Görmüyor musun ki, Allah büTün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp giTmekTe olan gemileri sizin hizmeTinize vermişTir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O TuTuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhameTlidir.
Hac (73) Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'Tan başka TapTıklarınız bir sinek dahi yaraTamazlar, hepsi bunun için Toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurTaramazlar. İsTeyen de âciz, isTenen de.
Müminun (10) İşTe bunlar varis olanların Ta kendileridir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >