"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Ta Ha (39) "Onu (bebek Mûsâ'yı) sandığın içine koy ve denize (Nil'e) bırak ki, deniz onu kıyıya aTsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözeTimimizde yeTTirilesin diye Tarafımızdan bir sevgi bırakmışTım."
Ta Ha (40) "Hani kız kardeşin (Firavun ailesine) gidiyor ve "size onun bakımını üsTlenecek kimseyi gösTereyim mi?" diyordu. Derken, gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. (Sana bakTı, büyüdün) ve (kazara) bir cana kıydın da biz seni kederden kurTardık seni sıkı bir denemeden geçirdik (ve kaçıp Medyen'e giTTin). Medyen halkı içinde yıllarca kaldın sonra (peygamber olman için) Takdir edilmiş bir zamanda (Tûr'a) geldin ey Mûsâ!"
Ta Ha (53) "Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökTen yağmur indirendir." Böylece onunla sizin için yerden Türlü Türlü biTkileri çifT çifT çıkardık.
Ta Ha (55) (Ey insanlar!) Sizi ToprakTan yaraTTık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.
Ta Ha (59) Mûsâ, "Buluşma vakTimiz, bayram günü, insanların Toplandığı kuşluk vakTidir" dedi.
Ta Ha (60) Bunun üzerine Firavun ayrılıp, hilesini kuracak sihirbazlarını Topladı, sonra geldi.
Ta Ha (62) Sihirbazlar, işlerini kendi aralarında TarTışTılar ve gizli gizli konuşTular.
Ta Ha (64) "Öyleyse, hilelerinizi Toplayın (birbirinize desTek olun) sonra sıra halinde gelin. Bu gün üsTün gelen muhakkak başarıya ulaşmışTır."
Ta Ha (65) Sihirbazlar: "Ey Mûsâ! Ya önce aTmayı Tercih edersin, ya da ilk aTan biz oluruz" dediler.
Ta Ha (72) Sihirbazlar şöyle dediler: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaraTana seni asla Tercih eTmeyeceğiz. ArTık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayaTında hüküm verirsin."
Ta Ha (76) Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mü'min olarak varırsa, işTe onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cenneTleri vardır. İşTe bu günahlardan Temizlenenlerin mükafaTıdır.
Ta Ha (80) (Allah şöyle dedi:) "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurTardık, size Tûr'un sağ yanını vadeTTik ve size kudreT helvası ile bıldırcın indirdik."
Ta Ha (81) "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin Temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da giTmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demekTir."
Ta Ha (82) "Şüphe yok ki ben, Tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."
Ta Ha (83) (Mûsâ Tûr'a varınca): "Seni, acele ile kavminden uzaklaşTıran nedir, ey Mûsâ?" (dedik.)
Ta Ha (86) Bunun üzerine Mûsâ öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. "Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? (Ayrılışımdan sonra) çok zaman mı geçTi, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi isTediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız (ve buzağıya TapTınız)?" dedi.
Ta Ha (87) Şöyle dediler: "Sana verdiğimiz sözden kendi isTeğimizle caymış değiliz. FakaT biz Mısır halkının mücevheraTından yüklü mikTarlarda TakınmışTık. İşTe onları aTeşe aTTık. Samirî de aynı şekilde aTTı."
Ta Ha (88) Böylece (Samirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli orTaya çıkardı. (Samirî ve adamları) "Bu sizin de ilahınızdır, Mûsâ'nın da ilahıdır. Öyle iken Mûsâ, (İlahını burada) unuTTu (da onu Tûr'da aramaya giTTi)" dediler.
Ta Ha (105) (Ey Muhammed!) Sana dağların (kıyameT günündeki) halini soruyorlar. De ki: "Rabbim onları Toz edip savuracak."
Ta Ha (107) "Orada hiçbir çukur, hiçbir Tümsek göremeyeceksin."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >