"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Ahkaf (19) Herkesin yapTıklarına göre dereceleri vardır. (Bu da) Allah'ın onlara yapTıklarının karşılığını TasTamam vermesi içindir. Aslâ kendilerine haksızlık yapılmaz.
Ahkaf (20) İnkâr edenler aTeşe sunuldukları gün, (onlara şöyle denir:) "Dünyadaki hayaTınızda güzelliklerinizi biTirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük Taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı, alçalTıcı bir azapla cezalandırılacaksınız."
Ahkaf (22) Onlar ise, "Sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerden isen bizi TehdiT eTTiğin şeyi başımıza geTir" dediler.
Ahkaf (23) Hûd, "(Bu konudaki) bilgi ancak Allah kaTındadır. Ben size, benimle gönderileni Tebliğ ediyorum. FakaT ben sizi câhillik eden bir kavim olarak görüyorum" dedi.
Ahkaf (25) "O, Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder." Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hâle geldiler. İşTe biz, suç işleyen Toplumu böyle cezalandırırız.
Ahkaf (27) Andolsun, biz çevrenizdeki memlekeTleri de yok eTTik. (Doğru yola) dönsünler diye âyeTleri Tekrar Tekrar açıkladık.
Ahkaf (34) İnkâr edenlere aTeşe sunuldukları gün, "Bu gerçek değil miymiş?" denir. Onlar, "EveT, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş" derler. Allah, "Öyle ise inkâr eTmekTe olduğunuzdan dolayı azabı Tadın!" der.
Ahkaf (35) (Ey Muhammed!) O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabreTmesi gibi sabreT. Onlar için acele eTme. Onlar TehdiT edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan Topluluk helak edilir.
Muhammed (3) Bu, inkâr edenlerin bâTıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşTe Allah, onların örnek Teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlaTır.
Muhammed (6) Onları, kendilerine TanıTTığı cenneTe koyacakTır.
Muhammed (7) Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz (emrini TuTar, dinini uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam basTırır.
Muhammed (15) Allah'a karşı gelmekTen sakınanlara söz verilen cenneTin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, Tadı değişmeyen süT ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cenneTliklerin durumu, aTTe Temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?
Muhammed (30) Biz dileseydik, onları sana gösTerirdik de, sen onları yüzlerinden Tanırdın. Andolsun, sen onları, konuşma Tarzlarından da Tanırsın. Allah yapTıklarınızı bilir.
Muhammed (38) İşTe sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir Toplum geTirir de onlar sizin gibi olmazlar.
Fetih (3) Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimeTini Tamamlasın, seni doğru yola ileTsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım eTsin.
Fetih (5) Tün bunlar Allah'ın; inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde Temelli kalacakları cenneTlere koyması, onların köTülüklerini örTmesi içindir. İşTe bu, Allah kaTında büyük bir başarıdır.
Fetih (9) Ey insanlar! Allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösTeresiniz ve sabah akşam Allah'ı Tespih edesiniz diye (Peygamber'i gönderdik.)
Fetih (16) Bedevîlerin (savaşTan) geri bırakılanlarına de ki: "Siz, güçlü kuvveTli bir kavme karşı Teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer iTaaT ederseniz Allah size güzel bir mükâfaT verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba uğraTır."
Fetih (17) Köre güçlük yokTur, Topala güçlük yokTur, hasTaya güçlük yokTur. (Bunlar savaşa kaTılmak zorunda değillerdir.) Kim Allah'a ve Peygamberine iTaaT ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan cenneTlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğraTır.
Fetih (25) Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyareTTen ve (ibadeT amacıyla) bekleTilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmakTan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz Tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyeT gelecek olmasaydı, (Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmeTine koymak için böyle yapmışTır. Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğraTırdık.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >