"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Duhan (55) Orada güven içinde her Türlü meyveyi isTerler.
Duhan (56) Orada ilk ölümden başka bir ölüm TaTmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuşTur.
Casiye (2) KiTab'ın indirilişi, muTlak güç sahibi, hüküm ve hikmeT sahibi Allah Tarafındandır.
Casiye (4) Sizin yaraTılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir Toplum için elbeTTe nice deliller vardır.
Casiye (5) Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökTen rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilTmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir Toplum için deliller vardır.
Casiye (8) Kendisine Allah'ın âyeTlerinin okunduğunu işiTir de, sonra büyüklük Taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşTe onu elem dolu bir azap ile müjdele!
Casiye (13) Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi kaTından (bir nimeT olarak) sizin hizmeTinize verendir. ElbeTTe bunda düşünen bir Toplum için deliller vardır.
Casiye (14) İnananlara söyle, Allah'ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar ki Allah herhangi bir Topluma (kendi) kazandığının karşılığını versin.
Casiye (16) Andolsun biz, İsrailoğullarına kiTap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve Temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları (dönemlerinde) âlemlere üsTün kıldık.
Casiye (20) Bu Kur'an, insanlar için kalp gözleri (konumundaki bir nur), kesin olarak inanan bir Toplum için de bir hidayeT ve bir rahmeTTir.
Casiye (31) İnkâr edenlere gelince onlara şöyle denir: "ÂyeTlerim size okunmuşTu da sizler büyüklük Taslamış ve günahkâr bir kavim olmuş değil miydiniz?"
Ahkaf (2) KiTab'ın indirilişi, muTlak güç sahibi, hüküm ve hikmeT sahibi Allah Tarafındandır.
Ahkaf (4) De ki: "Allah'ı bırakıp da TapTıklarınızı gördünüz mü? Bana gösTerin, yeryüzünden neyi yaraTmışlardır? Yoksa göklerin yaraTılışında onların bir orTaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz bundan önceki bir kiTap, yahuT bir bilgi kalınTısı olsun geTirin bana!"
Ahkaf (5) Kim, Allah'ı bırakıp da, kıyameT gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere Tapandan daha sapıkTır? Oysa onlar, bunların Tapınmalarından habersizdirler.
Ahkaf (6) İnsanlar (kıyameT günü) Toplandığında, o TapTıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibâdeTlerini de inkâr ederler.
Ahkaf (9) De ki: "Ben Türedi bir peygamber değilim.2 Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sâdece bana vahyedilene uyarım. Ben sâdece apaçık bir uyarıcıyım."
Ahkaf (10) De ki: "Ne dersiniz? ŞâyeT bu, Allah kaTından ise ve siz onu inkâr eTmişseniz, İsrailoğullarından bir şâhiT de bunun benzerini (TevraT'Ta görerek) şahiTlik edip inandığı halde, siz yine de büyüklük Taslamışsanız (haksızlık eTmiş olmaz mısınız?). Şüphesiz Allah zâlimler Topluluğunu doğru yola ileTmez."
Ahkaf (15) Biz insana anne babasına iyi davranmayı emreTTik. Annesi onu ne zahmeTle karnında Taşıdı ve ne zahmeTle doğurdu! Onun (anne karnında) Taşınması ve süTTen kesilme süresi (Toplam olarak) oTuz aydır. NihayeT olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: "Bana ve anne babama verdiğin nimeTlere şükreTmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham eT. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana Teslim olanlardanım."
Ahkaf (17) Anne ve babasına, "Öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken, beni Tekrar dirilTilecek olmakla mı TehdiT ediyorsunuz?" diyen kimseye onlar Allah'a sığınarak, "Yazıklar olsun sana! İman eT, Allah'ın va'di gerçekTir" diyorlar, o da, "Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diyordu.
Ahkaf (18) İşTe onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş Topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleşTiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >