"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Kehf (86) Güneşin baTTığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde baTar (gibi) buldu. Orada (kâfir) bir kavim gördü. "Ey Zülkarneyn! Ya (onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu TuTarsın" dedik.
Kehf (89) Sonra yine (doğuya doğru) bir yol TuTTu.
Kehf (92) Sonra yine bir yol TuTTu.
Kehf (99) O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sûra üfürülür de onları TopTan bir araya geTiririz.
Kehf (105) Onlar, Rab'lerinin âyeTlerini ve O'na kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyameT gününde amelleri için bir Terazi kurmayacağımız kimselerdir.
Kehf (109) De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave eTsek (denizlere deniz kaTsak); Rabbimin sözleri Tükenmeden önce denizler Tükenirdi."
Kehf (110) De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilah'ınız ancak bir Tek ilâhTır" diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadeTTe kimseyi orTak koşmasın."
Meryem (6) "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi Tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnuTluğuna ulaşmış bir kimse kıl!"
Meryem (11) Derken Zekeriya ibadeT yerinden halkının karşısına çıkTı. (Konuşmak isTedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah'ı Tespih edin" diye işareT eTTi.
Meryem (14) (Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yapTık ve kendisine) "Ey Yahya kiTaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmeT ve kaTımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh Temizliği vermişTik. O, Allah'Tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.
Meryem (17) (Ey Muhammed!) KiTapTa (Kur'an'da) Meryem'i de an.Hani ailesinden ayrılarak doğu Tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak TuTmak için) onlarla arasında bir perde germişTi. Biz, ona Cebrail'i göndermişTik de ona Tam bir insan şeklinde görünmüşTü.
Meryem (19) Cebrail, "Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana TerTemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim" dedi.
Meryem (21) Cebrail, "EveT, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, kaTımızdan bir rahmeT kılmak için böyle Takdir eTTik. Bu zaTen (ezelde) hükme bağlanmış bir işTir" dedi.
Meryem (24) Bunun üzerine (Cebrail) ağacın alTından ona şöyle seslendi: "Üzülme, Rabbin senin alT Tarafında bir dere akıTTı."
Meryem (25) . "Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana Taze hurma dökülsün."
Meryem (42) Hani babasına şöyle demişTi: "Babacığım! İşiTmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin Tapıyorsun?"
Meryem (44) "Babacığım! ŞeyTana Tapma! Çünkü şeyTan Rahmân'a isyankâr olmuşTur."
Meryem (45) "Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân Tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeyTana bir dosT olmandan korkuyorum."
Meryem (46) Babası, "Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, muTlaka seni Taşa TuTarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!" dedi.
Meryem (48) "Sizi ve Allah'Tan başka TapTıklarınızı Terk ediyor ve Rabb'ime ibadeT ediyorum. Rabbime ibadeT eTmekle de muTsuz olmayacağımı umuyorum."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >