"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Zümer (73) Rablerine karşı gelmekTen sakınanlar da grup grup cenneTe sevk edilirler. CenneTe vardıklarında oranın kapıları açılır ve cenneT bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun! TerTemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin."
Zümer (75) Melekleri de, Rablerini hamd ile Tesbih edip yücelTerek Arş'ın eTrafını kuşaTmış halde görürsün. ArTık kulların arasında adaleTle hüküm verilmiş ve "Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsusTur" denilmişTir.
Mümin (3) Bu kiTabın indirilmesi, muTlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, Tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lüTuf sahibi Allah Tarafındandır. O'ndan başka ilah yokTur. Dönüş ancak O'nadır.
Mümin (4) Allah'ın âyeTleri hakkında inkâr edenlerden başkası TarTışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldaTmasın.
Mümin (5) Onlardan önce Nûh'un kavmi ve onlardan sonra gelen Topluluklar da yalanlamışTı. Her ümmeT kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmeTmişTi. Hakkı yok eTmek için baTıl şeyler ileri sürerek TarTışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış, (gördüler)!
Mümin (7) Arş'ı Taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek Tespih ederler, O'na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: "Ey Rabbimiz! Senin rahmeTin ve ilmin her şeyi kuşaTmışTır. O halde Tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru."
Mümin (12) "Bu, sizin Tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar eTmeniz, O'na orTak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. ArTık hüküm yüce ve büyük Allah'a aiTTir."
Mümin (16) O gün onlar orTaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudreT ve hâkimiyeTi alTında TuTan Allah'ındır
Mümin (18) YaklaşmakTa olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve Tasa ile dolu, (sanki) gırTlaklara dayanmışTır. Zalimlerin ne sıcak bir dosTu, ne de sözü dinlenir bir şefaaTçisi vardır.
Mümin (20) Allah hak ve adâleTle hükmeder. Allah'Tan başka TapTıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işiTendir, hakkıyla görendir.
Mümin (25) Mûsâ onlara Tarafımızdan gerçeği geTirince, "Onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın" dediler. FakaT kâfirlerin Tuzağı hep boşa çıkmışTır.
Mümin (28) Firavun ailesinden, imanını gizlemekTe olan mü'min bir adam şöyle dedi: "Rabbim Allah'Tır, dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler geTirdi. Eğer yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa, sizi TehdiT eTTiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecekTir. Şüphesiz Allah, aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola erişTirmez."
Mümin (31) İman eTmiş olan adam dedi ki: "Ey kavmim! Şüphesiz ben, Nûh kavmi, Âd kavmi, Semûd kavmi ve onlardan sonra gelen Toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına asla zulmeTmek isTemez."
Mümin (35) Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın âyeTleri hakkında TarTışan kimselerdir. Bu ise Allah kaTında ve iman edenler kaTında büyük öfke ve gazap gerekTiren bir işTir. Allah, her kibirli zorbanın kalbini işTe böyle mühürler.
Mümin (37) Firavun dedi ki: "Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ'nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum." Böylece Firavun'a yapTığı köTü iş süslü gösTerildi ve doğru yoldan sapTırıldı. Firavun'un Tuzağı, Tamamen sonuçsuz kaldı.
Mümin (43) "Şüphe yok ki sizin beni Tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahireT konusunda hiçbir çağrısı yokTur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz, aşırı gidenler cehennemliklerin Ta kendileridir."
Mümin (47) ATeşin içinde birbirleriyle TarTışırlarken, zayıf olanlar, büyüklük Taslayanlara, "Biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu aTeşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?" derler.
Mümin (48) Büyüklük Taslayanlar ise şöyle derler: "Biz hepimiz aTeşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında (böyle) hüküm vermişTir."
Mümin (55) Ey Muhammed! SabreT. Allah'ın va'di şüphesiz gerçekTir. Günahının bağışlanmasını isTe. Akşam-sabah Rabbini hamd ederek Tespih eT.
Mümin (56) Allah'ın âyeTleri hakkında, kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın TarTışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük Taslama vardır. Onlar, Tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işiTendir, hakkıyla görendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >