"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Rahman (68) İçlerinde her Türlü meyve, hurma ve nar vardır.
Vakıa (7) Yeryüzü şiddeTle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış Toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükselTir, (kimini) alçalTır.
Vakıa (16) Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyeTTe mücevherâTla işlenmiş TahTlar üzerindedirler.
Vakıa (34) (Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları alTında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, Tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşiTli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.
Vakıa (47) Diyorlardı ki: "Biz öldükTen, Toprak ve kemik yığını haline geldikTen sonra mı, biz mi bir daha dirilTilecekmişiz?"
Vakıa (50) De ki: "Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, muTlaka belli bir günün belli bir vakTinde Toplanacaklardır."
Vakıa (57) Sizi biz yaraTTık. Hâlâ Tasdik eTmeyecek misiniz?
Vakıa (61) Sizin yerinize benzerlerinizi geTirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaraTmak üzere aranızda ölümü biz Takdir eTTik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.
Vakıa (63) EkTiğiniz Tohuma ne dersiniz?!
Vakıa (71) TuTTurduğunuz aTeşe ne dersiniz?!
Vakıa (74) O halde, O yüce Rabbinin adını Tesbih eT (yücelT).
Vakıa (79) Ona, ancak TerTemiz olanlar dokunabilir.
Vakıa (96) Öyleyse yüce Rabbinin adını Tesbih eT.
Hadıd (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı Tespih eTmekTedir. O, muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Hadıd (7) Allah'a ve Resülüne iman edin ve sizi üzerinde Tasarrufa yeTkili kıldığı maldan, (Allah yolunda) harcayın. İçinizden iman edip de (Allah yolunda) harcayanlar var ya; onlar için büyük bir mükafaT vardır.
Hadıd (13) Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, "Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım" diyecekleri gün kendilerine, "Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık arayın" denilecekTir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç Tarafında rahmeT, onlar (münafıklar) Tarafındaki dış ciheTinde ise azap vardır.
Hadıd (20) Bilin ki, dünya hayaTı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlaT sahibi olma yarışından ibareTTir. (NihayeT hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, biTirdiği biTki çifTçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz TuTar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. AhireTTe ise (dünyadaki amele göre ya) çeTin bir azap ve(ya) Allah'ın mağfireT ve rızası vardır. Dünya hayaTı, aldanış meTaından başka bir şey değildir.
Mücadele (1) Allah, kocası hakkında seninle TarTışan ve Allah'a şikayeTTe bulunan kadının sözünü işiTmişTir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaTen) işiTmekTeydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir.
Mücadele (4) Kim (köle azaT eTme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ardarda iki ay oruç TuTmalıdır. Kimin de buna gücü yeTmezse alTmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resülüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşTe bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.
Mücadele (9) Ey iman edenler! Siz başbaşa gizlice konuşTuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve Takvayı konuşun ve huzuruna Toplanacağınız Allah'a karşı gelmekTen sakının.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >