"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Zümer (52) Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir Toplum için elbeTTe ibreTler vardır.
Zümer (49) İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona Tarafımızdan bir nimeT verdiğimizde, "Bu, bana ancak bilgim sayesinde verilmişTir" der. Hayır, o bir imTihandır. FakaT onların çoğu bilmezler.
Zümer (47) Eğer yeryüzünde bulunan her şey Tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyameT günü köTü azapTan kurTulmak için elbeTTe onları verirlerdi. ArTık, hiç hesap eTmedikleri şeyler Allah Tarafından karşılarına çıkmışTır.
Zümer (45) Allah bir Tek (ilah) olarak anıldığında ahireTe inanmayanların kalpleri daralır. Allah'Tan başkaları (ilahları) anıldığında bakarsın sevinirler.
Zümer (44) De ki: "ŞefaaT Tümüyle Allah'a aiTTir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz."
Zümer (42) Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmeTTiklerinin ruhlarını TuTar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir Toplum için elbeTTe ibreTler vardır.
Zümer (38) Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yaraTTı?" diye sorsan elbeTTe, "Allah", derler. De ki: "Peki söyleyin bakalım? Allah'ı bırakıp da ibadeT eTTikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isTerse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? YahuT Allah bana bir rahmeT dilese, onlar onun rahmeTini engelleyebilirler mi?" De ki: "Allah bana yeTer. Tevekkül edenler ancak O'na Tevekkül ederler."
Zümer (33) Dosdoğru Kur'an'ı geTiren ile onu Tasdik edenler var ya, işTe onlar Allah'a karşı gelmekTen sakınanlardır.
Zümer (27) Andolsun, öğüT alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her Türlü misali verdik.
Zümer (26) Böylece Allah dünya hayaTında onlara zilleTi TaTTırdı. ElbeTTe ki ahireT azabı daha büyükTür. Keşke bilselerdi!
Zümer (24) KıyameT günü köTü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, (o gün) azapTan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere, "Kazandıklarınızı Tadın" denir.
Zümer (23) Allah sözün en güzelini; âyeTleri, (güzellikTe) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğüTleri, kıssaları) Tekrarlanan bir kiTap olarak indirmişTir. Rablerinden korkanların derileri (vücuTları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücuTları da) kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşTe bu Kur'an Allah'ın hidayeT rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola ileTir. Allah kimi sapTırırsa arTık onun için hiçbir yol gösTerici yokTur.
Zümer (18) Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işTe onlar Allah'ın hidayeTe erdirdiği kimselerdir. İşTe onlar akıl sahiplerinin Ta kendileridir.
Zümer (17) TağuT'Tan3, ona kulluk eTmekTen kaçınan ve içTenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele!
Zümer (15) "Siz de Allah'Tan başka dilediğiniz şeylere ibadeT edin!" De ki: "Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyameT gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın Ta kendisidir."
Zümer (8) İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra kendi Tarafından ona bir nimeT verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unuTur ve Allah'ın yolundan sapTırmak için O'na eşler koşar. De ki: "Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! Şüphesiz sen cehennemliklerdensin."
Zümer (6) O, sizi bir Tek nefisTen yaraTTı. Sonra ondan eşini var eTTi. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yaraTTı.2 Sizi annelerinizin karnında bir yaraTılışTan öbürüne geçirerek üç (kaT) karanlık içinde oluşTuruyor. İşTe Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (muTlak hakimiyeT) yalnız onundur. Ondan başka hiçbir ilah yokTur. O halde nasıl oluyor da hakTan döndürülüyorsunuz?
Zümer (1) KiTab'ın indirilmesi muTlak güç sahibi, hüküm ve hikmeT sahibi Allah Tarafındandır.
Zümer (70) Herkese yapTığının karşılığı Tam olarak verilir. Allah onların yapTıklarını en iyi bilendir.
Zümer (72) Onlara şöyle denir: "İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük Taslayanların kalacağı yer ne köTüdür!"
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >