"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Araf (85) Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yokTur. Rabbinizden size açık bir delil gelmişTir. ArTık ölçüyü ve TarTıyı Tam yapın. İnsanların mallarını eksilTmeyin. Düzene sokuldukTan sonra yeryüzünde bozgunculuk eTmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır."
Araf (82) Kavminin cevabı ise sadece, "Çıkarın bunları memlekeTinizden! Güya onlar kendilerini fazla Temiz TuTan insanlar!..." demek oldu.
Araf (81) "HakikaTen siz kadınları bırakıp, şehveTle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir Toplumsunuz."
Araf (79) ArTık Salih onlardan yüz çevirdi ve "Andolsun, ben size Rabbimin vahyeTTiklerini Tebliğ eTTim ve size nasihaTTa bulundum. FakaT siz nasihaT edenleri sevmiyorsunuz" dedi.
Araf (76) Büyüklük Taslayanlar, "Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz." dediler.
Araf (77) NihayeT deveyi kesTiler, Rablerinin emrine karşı geldiler ve "Ey Salih! Sen eğer (dediğin gibi) peygamberlerden isen, haydi bizi TehdiT eTTiğin azabı geTir" dediler.
Araf (75) Kavminin büyüklük Taslayan ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, "Siz, Salih'in, Rabbi Tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu (sahiden) biliyor musunuz?" dediler. Onlar da, "Biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız" dediler.
Araf (72) Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri Tarafımızdan bir rahmeTle kurTardık. ÂyeTlerimizi yalanlayan ve iman eTmemiş olanların ise kökünü kesTik.
Araf (71) Hûd, "ArTık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmişTir. Allah'ın, haklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir Takım isimler (düzmece Tanrılar) hakkında mı benimle TarTışıyorsunuz? Öyleyse (başınıza geleceği) bekleyin! Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!" dedi.
Araf (70) Onlar, "Sen bize Tek Allah'a ibadeT edelim, aTalarımızın ibadeT edegeldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi TehdiT eTTiğin azabı bize geTir" dediler.
Araf (68) "Rabbimin vahyeTTiklerini size Tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihaTçıyım."
Araf (67) Hûd şöyle dedi: "Ey kavmim! Bende akıl kıTlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi Tarafından gönderilmiş bir peygamberim."
Araf (61) (Nûh onlara) şöyle dedi: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, Âlemlerin Rabbi Tarafından gönderilmiş bir peygamberim."
Araf (62) "Ben size Rabbimin vahyeTTiklerini Tebliğ ediyorum ve size nasihaT ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah Tarafından gelen vahiy ile biliyorum."
Araf (58) (Toprağı) iyi ve elverişli beldenin biTkisi, Rabbinin izniyle bol ve berekeTli çıkar. (Toprağı) köTü ve elverişsiz olandan ise, faydasız biTkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir Toplum için biz âyeTleri işTe böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
Araf (57) O, rüzgarları rahmeTinin önünde müjde olarak gönderendir. NihayeT rüzgarlar ağır buluTları yüklendiği vakiT, onları ölü bir belde (yi dirilTmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla Türlü Türlü meyveleri çıkarırız. İşTe ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibreTle düşünürsünüz.
Araf (54) Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri alTı gün içinde (alTı evrede) yaraTan ve Arş'a1 kurulan, geceyi, kendisini durmadan Takip eden gündüze kaTan, güneşi, ayı ve büTün yıldızları da buyruğuna Tabi olarak yaraTan Allah'Tır. DikkaT edin, yaraTmak da, emreTmek de yalnız O'na mahsusTur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
Araf (52) Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kiTabı, inanan bir Toplum için bir yol gösTerici ve rahmeT olarak geTirdik.
Araf (48) A'râfTakiler simalarından Tanıdıkları bir Takım adamlara da seslenir ve şöyle derler: "Ne çokluğunuz, ne de TaslamakTa olduğunuz kibir size bir yarar sağladı!"
Araf (47) Gözleri cehennemlikler Tarafına çevrildiği zaman, "Ey Rabbimiz! Bizi zalim Toplumla beraber kılma" derler.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >