"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Fatır (6) Şüphesiz şeyTan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman Tanıyın. O, kendi TarafTarlarını ancak alevli aTeşe girecek kimselerden olmaya çağırır.
Fatır (2) Allah insanlar için ne rahmeT açarsa, arTık onu TuTacak (engelleyecek) yokTur. Neyi de TuTarsa, bundan sonra onu gönderecek yokTur. O, muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Fatır (43) Yeryüzünde büyüklük Taslamak ve köTü Tuzak kurmak için (böyle davranıyorlardı). Oysa köTü Tuzak, ancak sahibini kuşaTır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın.
Yasin (6) Kur'an, aTaları uyarılmamış, bu yüzden de gafleT içinde olan bir kavmi uyarman için muTlak güç sahibi, çok merhameTli Allah Tarafından indirilmişTir.
Yasin (17) "Bize düşen ancak apaçık bir Tebliğdir."
Yasin (18) Dediler ki: "Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi muTlaka Taşlarız ve bizim Tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur."
Yasin (24) "O TakTirde ben muTlaka açık bir sapıklık içinde olurum."
Yasin (32) Onların hepsi de muTlaka Toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır.
Yasin (33) Ölü Toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilTir ve ondan Taneler çıkarırız da onlardan yerler
Yasin (38) Güneş de kendi yörüngesinde akıp giTmekTedir. Bu muTlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın Takdiri(düzenlemesi)dir.
Yasin (41) Onların soylarını dolu gemide Taşımamız da onlar için bir delildir.
Yasin (44) Ancak Tarafımızdan bir rahmeT olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurTarılırlar.
Yasin (48) "Eğer doğru söyleyenlerseniz bu TehdiT ne zaman gelecek?" diyorlar.
Yasin (50) ArTık ne birbirlerine Tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler.
Yasin (53) Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden Toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.
Yasin (63) "İşTe bu, TehdiT edildiğiniz cehennemdir."
Yasin (68) Kime uzun ömür verirsek, onu yaraTılış iTibariyle Tersine çeviririz (gücünü azalTırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?
Saffat (4) Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah'ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekTen bir Tek ilahTır.
Saffat (9) Onlar, yüce Topluluğu (ileri gelen melekler Topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her TarafTan Taşa TuTulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.
Saffat (16) "GerçekTen biz, ölüp bir Toprak ve kemik yığını haline geldikTen sonra mı, biz mi Tekrar dirilTileceğiz?"
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >