"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Tevbe (120) Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevîlere, Allah'ın Resûlünden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üsTün TuTmak yaraşmaz. Çünkü onların, Allah yolunda çekTikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım aTmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yokTur ki karşılığında kendilerine iyi bir amel (in sevabı) yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafaTını elbeTTe zayi eTmez.
Tevbe (122) (Ne var ki) mü'minlerin hepsi TopTan seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar.
Tevbe (126) Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarpTırılıp imTihan ediliyorlar. Sonra ne Tövbe ederler, ne de ibreT alırlar.
Tevbe (127) Bir sûre indirildi mi, "Sizi bir kimse görüyor mu?" diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir Toplum olmalarından dolayı, Allah onların kalplerini çevirmişTir.
Tevbe (129) Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Bana Allah yeTer. O'ndan başka hiçbir ilah yokTur. Ben ancak O'na Tevekkül eTTim. O, yüce Arşın sahibidir."
Yunus (93) Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleşTirdik ve onlara Temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki, ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyameT günü aralarında hükmünü verecekTir.
Yunus (90) İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikTe zulmeTmek ve saldırmak üzere, derhal onları Takibe koyuldu. NihayeT boğulmak üzere iken, "İsrailoğulları'nın iman eTTiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de müslümanlardanım" dedi.
Yunus (85) Onlar da şöyle dediler: "Biz yalnız Allah'a Tevekkül eTTik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler Topluluğunun baskı ve şiddeTine maruz bırakma!"
Yunus (86) Bizi rahmeTinle o kâfirler Topluluğundan kurTar.
Yunus (84) Mûsâ, "Ey kavmim! Eğer siz gerçekTen Allah'a iman eTmişseniz, eğer O'na Teslim olmuş kimseler iseniz, arTık sadece O'na Tevekkül edin" dedi.
Yunus (75) Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Mûsâ ve Hârûn'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük Tasladılar ve suçlu bir Toplum oldular.
Yunus (74) Sonra, onun ardından birçok peygamberi kendi Toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler geTirdiler. FakaT onlar önceden yalanlamakTa oldukları şeye inanacak değillerdi. İşTe biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.
Yunus (70) Onlar için dünyada (geçici) bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da, inkâr eTmekTe olduklarına karşılık onlara şiddeTli azabı TaTTıracağız.
Yunus (66) Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa, hep Allah'ındır. Allah'Tan başkasına Tapanlar (gerçekTe) Allah'a koşTukları orTaklara Tâbi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar.
Yunus (67) O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için (karanlık); gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiTen bir Toplum için ibreTler vardır.
Yunus (58) De ki: "Ancak Allah'ın lüTuf ve rahmeTiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların Toplayıp durduklarından daha hayırlıdır."
Yunus (52) Sonra da zulmedenlere, "Ebedî azabı Tadın! Siz ancak vakTiyle kazanmakTa olduğunuzun cezasına çarpTırılıyorsunuz" denilecekTir.
Yunus (48) "Eğer doğru söyleyenler iseniz, (söyleyin) bu TehdiT ne zaman (gerçekleşecek)?" diyorlar.
Yunus (46) Onları TehdiT eTTiğimiz şeylerin bir kısmını sana gösTersek de, (gösTermeden) seni vefaT eTTirsek de sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra, Allah onların yapmakTa olduklarına da şahiTTir.
Yunus (45) Onları yeniden dirilTip hepsini bir araya Toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saaTinden başka kalmamışlar (yeni ayrılmışlar) gibi, aralarında Tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >