"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Necm (41) Sonra çalışmasının karşılığı kendisine TasTamam verilecekTir.
Necm (47) Şüphesiz Tekrar dirilTmek de O'na aiTTir.
Kamer (3) Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl Takdir eTTiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)Tir.
Kamer (4) Andolsun, onlara içinde caydırıcı TehdiTlerin bulunduğu haberler geldi.
Kamer (12) Yeryüzünü pınar pınar fışkırTTık. Derken sular Takdir edilmiş bir iş için birleşTi.
Kamer (24) Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: "İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o Takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz."
Kamer (31) Şüphesiz biz, onların üzerine Tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.
Kamer (35) Şüphesiz biz de üzerlerine Taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız LûT'un ailesi başka. KaTımızdan bir nimeT olarak bir seher vakTi onları kurTardık. Şükredenleri işTe böyle mükafaTlandırırız.
Kamer (37) Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki köTü arzuları TaTmin eTmek isTediler. Biz de onların gözlerini silme kör eTTik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı Tadın!" dedik.
Kamer (39) "Haydi azabımı ve uyarılarımı Tadın!" dedik.
Kamer (44) Yoksa onlar, "Biz yardımlaşan (güçlü) bir Topluluğuz" mu diyorlar?
Kamer (45) O Topluluk yakında (Bedir'de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
Kamer (48) YüzüsTü aTeşe sürüklendikleri gün kendilerine, "Cehennemin dokunuşunu Tadın!" denecek.
Kamer (50) Emrimiz ancak bir Tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)
Rahman (9) TarTıyı adaleTle yapın, Teraziyi eksik TuTmayın.
Rahman (12) Yapraklı Taneler, hoş kokulu biTkiler vardır.
Rahman (19) (Suları acı ve TaTlı olan) iki denizi salıvermişTir; birbirine kavuşuyorlar.
Rahman (29) Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isTerler. O, her an yeni bir ilahi TasarrufTadır.
Rahman (33) Ey cin ve insan Toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip giTmeye gücünüz yeTerse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
Rahman (41) Suçlular simalarından Tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >