"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Araf (206) Şüphesiz Rabbin kaTındaki (melek)ler O'na ibadeT eTmekTen büyüklenmezler. O'nu Tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler.
Enfal (2) Mü'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyeTleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını arTırır. Onlar sadece Rablerine Tevekkül ederler.
Enfal (6) Gerçek apaçık orTaya çıkTıkTan sonra, sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda TarTışıyorlardı.
Enfal (7) Hani Allah size iki Taifeden birini, o sizindir diye va'dediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını isTiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek isTiyordu.
Enfal (11) Hani (Allah) kendi Tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor; sizi Temizlemek, sizden şeyTanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekişTirmek ve ayaklarınızı sağlam basTırmak için üzerinize gökTen yağmur yağdırıyordu.
Enfal (14) İşTe şimdi siz Tadın onu! Kafirlere bir de cehennem azabı vardır.
Enfal (16) Savaş TakTiği olarak düşmanı vurmak için çekilme, ya da diğer bir birliğe kaTılmak durumu hariç- böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse muTlaka o, Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer de cehennemdir. Ne köTü varılacak yerdir orası.
Enfal (17) (SavaşTa) onları siz öldürmediniz, fakaT Allah onları öldürdü. ATTığın zaman da sen aTmadın, fakaT Allah aTTı. Mü'minleri, Tarafından güzel bir imTihanla denemek için Allah öyle yapTı. Şüphesiz Allah hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir.
Enfal (18) İşTe durum bu: (Allah mü'minleri güzel bir şekilde dener), bir de Allah kafirlerin Tuzağını zayıf düşürendir.
Enfal (19) (Ey inkarcılar!) Eğer feTih isTiyorsanız işTe size feTih geldi. Eğer (peygambere karşı gelmekTen) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile Topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Enfal (24) Ey iman edenler! Size hayaT verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resûlü'nün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda Toplanacaksınız.
Enfal (26) O vakTi haTırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. İnsanların sizi kapıp göTürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla desTekledi ve sizi Temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz.
Enfal (30) Hani kafirler seni TuTuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için Tuzak kuruyorlardı. Onlar Tuzak kuruyorlar. Allah da Tuzak kuruyordu. Allah Tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Enfal (32) Hani onlar, "Ey Allah'ım, eğer şu (Kur'an) senin kaTından inmiş hak (kiTap) ise hemen üzerimize gökTen Taş yağdır veya bize elem dolu bir azap geTir" demişlerdi.
Enfal (35) Onların, Kâ'be'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmakTan ibareTTir. Öyle ise (ey müşrikler) inkar eTmekTe olduğunuzdan dolayı Tadın azabı.
Enfal (36) Şüphe yok ki, inkar edenler mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler Toplanıp cehenneme sürüleceklerdir.
Enfal (37) Allah, pis olanı Temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üsTüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşTe onlar ziyana uğrayanların Ta kendileridir.
Enfal (39) Baskı ve şiddeT kalmayıncaya ve din Tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yapTıklarını hakkıyla görendir.
Enfal (42) Hani siz vadinin (Medine'ye) yakın Tarafında; onlar uzak Tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. (Onlar sayıca sizden öylesine fazla idi ki), şâyeT buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız (durumu fark edince) sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz (Savaşa yanaşmazdınız). FakaT Allah, olacak bir işi (mü'minlerin zaferini) gerçekleşTirmek için böyle yapTı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah, elbeTTe hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir.
Enfal (45) Ey iman edenler! (Savaş için) bir Toplulukla karşılaşTığınız zaman sebaT edin ve Allah'ı çok anın ki kurTuluşa eresiniz.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >