"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Al-i İmran (42) Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçTi. Seni TerTemiz yapTı ve seni dünya kadınlarına üsTün kıldı."
Al-i İmran (44) (Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyeTTiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur'a için) aTarlarken sen yanlarında değildin. (Bu konuda) TarTışırlarken de yanlarında değildin.
Al-i İmran (45) Hani melekler şöyle demişTi: "Ey Meryem! Allah seni kendi Tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryemoğlu İsa Mesih'dir. Dünyada da, ahireTTe de iTibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır."
Al-i İmran (48) Ve Allah ona kiTabı, hikmeTi, TevraT ve İncil'i öğreTecek.
Al-i İmran (50) "Benden önce gelen TevraT'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim ve Rabbiniz Tarafından size bir mucize de geTirdim. ArTık Allah'a karşı gelmekTen sakının ve bana iTaaT edin."
Al-i İmran (54) Onlar Tuzak kurdular. Allah da Tuzak kurdu. Allah Tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Al-i İmran (55) Hani Allah şöyle buyurmuşTu: "Ey İsa! Şüphesiz, senin hayaTına ben son vereceğim. Seni kendime yükselTeceğim. Seni inkar edenlerden kurTararak Temizleyeceğim ve sana uyanları kıyameTe kadar küfre sapanların üsTünde TuTacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düşTüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim."
Al-i İmran (57) "İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafaTlarını TasTamam verecekTir. Allah zalimleri sevmez."
Al-i İmran (59) Şüphesiz Allah kaTında (yaraTılışları bakımından) İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir: Onu ToprakTan yaraTTı. Sonra ona "ol" dedi. O da hemen oluverdi.
Al-i İmran (61) Sana (gerekli) bilgi geldikTen sonra arTık kim bu konuda seninle TarTışacak olursa de ki: "Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de Toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de, Allah'ın laneTini (aramızdan) yalan söyleyenlerin üsTüne aTalım."
Al-i İmran (65) Ey kiTap ehli! İbrahim hakkında niçin TarTışıyorsunuz. Oysa TevraT da, İncil de ondan sonra indirilmişTir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
Al-i İmran (66) İşTe siz böyle kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında TarTışTınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin TarTışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Al-i İmran (67) İbrahim ne Yahudi idi ne de HırisTiyan. FakaT o, hanif (Allah'ı bir Tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah'a orTak koşanlardan da değildi.
Al-i İmran (75) KiTap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emaneT eTsen, onu sana (eksiksiz) iade eder. FakaT onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emaneT eTsen, Tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade eTmez. Bu da onların, "Ümmîlere karşı (yapTıklarımızdan) bize vebal yokTur" demelerinden dolayıdır. Onlar, bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.
Al-i İmran (77) Şüphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işTe onların ahireTTe bir payı yokTur. Allah kıyameT günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları TemizlemeyecekTir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.
Al-i İmran (82) ArTık bundan sonra kim yüz çevirirse işTe onlar yoldan çıkmışların Ta kendileridir.
Al-i İmran (84) De ki: "Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırT eTmeyiz. Biz ona Teslim olanlarız."
Al-i İmran (86) İman eTTikTen, Peygamberin hak olduğuna şahiTlik eTTikTen ve kendilerine açık deliller geldikTen sonra inkar eden bir Toplumu Allah nasıl doğru yola erişTirir? Allah zalim Toplumu doğru yola ileTmez.
Al-i İmran (89) Ancak bundan sonra Tövbe edip kendilerini düzelTenler müsTesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Al-i İmran (90) Şüphesiz iman eTTikTen sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin Tövbeleri asla kabul edilmeyecekTir. İşTe onlar sapıkların Ta kendileridir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >