"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Maide (74) Hâlâ mı Allah'a Tövbe eTmezler ve ondan bağışlanma isTemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Maide (76) (Ey Muhammed!) De ki: "Allah'ı bırakıp da, sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeTen şeylere mi Tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işiTendir, hakkıyla bilendir."
Maide (82) (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık eTmede insanların en şiddeTlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a orTak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da "Biz hırisTiyanlarız" diyenler olduğunu muTlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de Taslamazlar.
Maide (83) Peygamber'e indirileni (Kur'an'ı) dinledikleri zaman hakkı Tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup TTığını görürsün. "Ey Rabbimiz! İnandık. ArTık bizi şahiTlerle (Muhammed'in ümmeTi) ile beraber yaz" derler.
Maide (84) "Rabbimizin, bizi salihler Topluluğuyla beraber (cenneTe) koymasını umarken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?"
Maide (87) Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve Temiz nimeTleri (kendinize) haram eTmeyin ve (Allah'ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.
Maide (88) Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve Temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakTa olduğunuz Allah'a karşı gelmekTen sakının.
Maide (89) Allah, boş bulunarak eTTiğiniz yeminlerle sizi sorumlu TuTmaz. Ama bile bile yapTığınız yeminlerle sizi sorumlu TuTar. Bu durumda yeminin keffareTi, ailenize yedirdiğinizin orTa hallisinden on yoksulu doyurmak, yahuT onları giydirmek ya da bir köle azaT eTmekTir. Kim (bu imkanı) bulamazsa onun keffareTi üç gün oruç TuTmakTır. İşTe yemin eTTiğiniz vakiT yeminlerinizin keffareTi budur. Yeminlerinizi TuTun. Allah size âyeTlerini işTe böyle açıklıyor ki şükredesiniz.
Maide (90) Ey iman edenler! (Aklı örTen) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili Taşlar ve fal okları ancak, şeyTan işi birer pislikTir. Onlardan kaçının ki kurTuluşa eresiniz.
Maide (92) Öyleyse Allah'a iTaaT edin, peygambere iTaaT edin ve Allah'a karşı gelmekTen sakının. ŞayeT yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık Tebliğdir.
Maide (93) İman edip salih ameller işleyenlere; Allah'a karşı gelmekTen sakındıkları, iman eTTikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekTen sakındıkları ve iman eTTikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekTen sakındıkları ve iyilik eTTikleri Takdirde, daha önce TaTmış olduklarından dolayı bir günah yokTur. Allah iyilik edenleri sever.
Maide (94) Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri, ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği av(lar) ile elbeTTe deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan (bu açıklamadan) sonra haddini Tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır.
Maide (95) Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasTen öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ'be'ye hediye olarak varmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin Takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek sureTiyle keffareT; yahuT onun dengi oruç TuTmakTır. (Bu) yapTığı işin köTü sonucunu TaTması içindir. Allah geçmişTekileri affeTmişTir. FakaT kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan inTikam alır. Allah muTlak güç sahibidir, inTikam sahibidir..
Maide (96) Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda Toplanacağınız Allah'a karşı gelmekTen sakının.
Maide (97) Allah; Ka'be'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve (bu kurbanlara Takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakTa kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın (zaTen) her şeyi hakkıyla bilmekTe olduğunu bilmeniz içindir.
Maide (99) Peygamberin üzerine düşen ancak Tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.
Maide (100) (Ey Muhammed!) De ki: "Pis ile Temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna giTse bile." Ey akıl sahipleri Allah'a karşı gelmekTen sakının ki kurTuluşa eresiniz.
Maide (101) Ey iman edenler! Size açıklandığı Takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Halbuki) Allah onları bağışlamışTır. Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühleT verir.)
Maide (102) Sizden önceki bir milleT o Tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu.
Maide (106) Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaşTığı zaman vasiyeT sırasında aranızda şahiTlik (edecek olanlar) sizden adaleTli iki kişidir. YahuT; seferde olup da başınıza ölüm musibeTi gelirse, sizin dışınızdan başka iki kişi şahiTlik eder. Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına, "Akraba da olsa, şahiTliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yapTığımız şahiTliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz Takdirde şüphesiz günahkârlardan oluruz" diye yemin ederler.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >